Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng để cài đặt sản phẩm của bạn một cách chính xác. Phần này áp dụng cho Máy chiếu, Media Player, Ampli, Tai nghe, Camera IP. Bạn cần liên hệ sử dụng cho sản phẩm chưa có trong danh mục dưới đây có thể gửi email đến marketing@annguyenco.com.

A. MÁY CHIẾU LED
1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
a/ Máy chiếu BullPro
+ Chia sẻ màn hình từ iPhone lên máy chiếu: http://annguyenco.com/chia-se-man-hinh-tu-iphone-ipad-len-may-chieu-bullpro/. Áp dụng cho máy chiếu BP500A, BP600A, BP-DLP400, BP-DLP500
+ Chia sẻ màn hình từ iPhone lên máy chiếu: http://annguyenco.com/chia-se-man-hinh-tu-iphone-ipad-len-may-chieu-bullpro/. Áp dụng cho máy chiếu BP500A, BP600A, BP-DLP400, BP-DLP500
+ Hướng dẫn sử dụng máy chiếu BullPro BP250: http://annguyenco.com/huong-dan-su-dung-may-chieu-bullpro-bp250dbp250/
+ Cài đặt WIFI cho máy chiếu: http://annguyenco.com/cai-dat-wifi-tren-may-chieu-led-bullpro-bp500a/. Áp dụng cho máy chiếu BP500A, BP600A, BP-DLP400, BP-DLP500
+ Cài đặt ứng dụng Android: http://annguyenco.com/huong-dan-cai-ung-dung-tren-may-chieu-android/ . Áp dụng cho máy chiếu BP500A, BP600A, BP-DLP400, BP-DLP500.
+ Cài đặt máy chiếu BullPro DLP-400: http://annguyenco.com/cai-dat-may-chieu-led-bullpro-bp-dlp400/
+ Cài đặt màu sắc cho máy chiếu BullPro: http://www.annguyenco.com/canh-chinh-mau-sac-bullpro/

b/ Máy chiếu Miroir
+ MP150W – Chia sẻ màn hình từ điện thoại Android: http://annguyenco.com/may-chieu-miroir-mp150w-chia-se-man-hinh-dien-thoai-android/. Video hướng dẫn: https://youtu.be/NOg08m9yUVc
+ Video Review: https://www.youtube.com/watch?v=H8CUQpaFMDc

2. SO SÁNH MÁY CHIẾU
+ Máy chiếu Miroir: http://annguyenco.com/so-sanh-3-model-may-chieu-mini-miroir/
+ Máy chiếu BullPro BP250/BP500+/BP600: http://annguyenco.com/may-chieu-bp500-vs-bp600-so-sanh-may-chieu-led-bullpro/
+ Máy chiếu BP-DLP400 và BP-DLP500: http://annguyenco.com/so-sanh-may-chieu-bullpro-bp-dlp500-voi-bp-dlp400/
+ So sánh 3 thương hiệu máy chiếu di động: http://annguyenco.com/so-sanh-3-may-chieu-di-dong-xgimi-dashbon-miroir/

B. MEDIA PLAYER
1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
a. Dune HD
+ Tải về ứng dụng Dune HD RC: Android, iOS
+ Hướng dẫn sử dụng: http://annguyenco.com/tintuc/?p=1089
+ Cài đặt truyền hình DVB-T2 xem 50+ kênh trên Dune Solo 4K: http://annguyenco.com/xem-truyen-hinh-dvb-t2-50-kenh-mien-phi-tren-dune-solo-4k/
+ Mở tính năng xử lý video nâng cao VXP trên Dune Solo 4K: http://annguyenco.com/?p=10208
+ Truy cập dữ liệu trong mạng nội bộ trên đầu HD Dune Solo 4K: http://annguyenco.com/?p=10215
b. Popcorn Hour
+ Cài đặt ứng dụng Mobile NMJ: http://annguyenco.com/popcorn-hour-a500-dau-hd-nghe-nhac-lossless-dsd-sacd-iso/

+ Cài đặt Juke box làm poster cho Popcorn Hourhttp://annguyenco.com/tao-thu-vien-jukebox-lam-poster-cho-popcorn-hour/

c. Zappiti 4K HDR

Zappiti Media Control: 

http://www.annguyenco.com/blogs/news/zappiti-media-control-cach-dieu-khien-dau-thu-zappiti-voi-zappiti-media-control

Zappiti 4K HDR

Zappiti Media Center:

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công

Facebook chat