Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng để cài đặt sản phẩm của bạn một cách chính xác. Phần này áp dụng cho Máy chiếu, Media Player, Ampli, Tai nghe, Camera IP. Bạn cần liên hệ sử dụng cho sản phẩm chưa có trong danh mục dưới đây có thể gửi email đến marketing@annguyenco.com.

A. MÁY CHIẾU LED

1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

a/ Máy chiếu BullPro
b/ Máy chiếu Miroir

2. SO SÁNH MÁY CHIẾU

B. MEDIA PLAYER

1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

a. Dune HD

b. Popcorn Hour

c. Zappiti 4K HDR

Zappiti Media Center:

x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công