CHÍNH SÁCH CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN ĐẠI LÝ

 • Tạo dựng mối quan hệ hợp tác dài hạn trên cơ sở những thỏa thuận cùng hợp tác và chia sẻ.
 • Hợp tác trên cở sở vì lợi ích của cả 2 bên.
 • Thường xuyên trao đổi thông tin và hổ trợ lẫn nhau kịp thời.
 • Chính sách hỗ trợ công bằng và hợp lý đối với các đại lý.
 • Cam kết hổ trợ Quí đại lý theo tình hình thị trường khi có biến động.

CHÍNH SÁCH VỀ TÀI CHÍNH:
Chiết khấu mua hàng định kỳ:

 • Dựa theo doanh số cam kết hàng quý, Quý đại lý sẽ được tham gia chương trình chiết khấu trên doanh số mua hàng dành riêng cho đại lý của Ân Nguyên.
 • Khi đạt đủ doanh số mua hàng cam kết, Quý đại lý sẽ được hưởng khoản chiết khấu theo tỷ lệ đã thỏa thuận của hợp đồng.
 • Chính sách chiết khấu này độc lập và được tiến hành song song với các chương trình hỗ trợ hoặc thúc đẩy kinh doanh khác từ Ân Nguyên cho Quí đại lý.

Chính sách giá, bảo vệ giá:
» Giá mua hàng:

 • Căn cứ vào kết quả mua hàng và các thỏa thuận khác Quí đại lý sẽ được hưởng chính sách giá theo đúng thông báo của Ân Nguyên .
 • Chính sách giá được xây dựng để đảm bảo sự tiêu thụ và lợi nhuận cho Quí đại lý trên thị trường

» Bảo vệ giá:

 • Trong trường hợp Ân Nguyên  giảm giá bán, Quý đại lý được bảo vệ giá đối với những mặt hàng cùng loại đang còn tồn trong kho.
 • Việc bảo vệ giá chỉ áp dụng cho các mặt hàng có hóa đơn nhập hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo giảm giá.

Hợp đồng nguyên tắc và công nợ:
» Hợp đồng nguyên tắc: Sau khi hai bên ký HĐNT, Quý đại lý sẽ được đưa vào danh sách ưu đãi của Ân Nguyên , được hưởng các chính sách dành cho đại lý của Ân Nguyên .
» Công nợ mua hàng:

 • Công nợ được thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng đã ký kết và các phụ lục kèm theo hoặc các thỏa thuận khác (nếu có)
 • Trên cở sở kết quả hợp tác và lịch sử thanh toán, Quý đại lý sẽ được hưởng các mức ưu đãi tốt hơn về chính sách tín dụng, công nợ.

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ:
» Hỗ trợ về PR – Marketing:

 • Quý đại lý được hỗ trợ catalogue, tờ rơi, banner, … theo các chương trình của Ân Nguyên . Thông tin về Quý đại lý sẽ được quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng và trang web: www.annguyenco.com
 • Quý đại lý được tham gia tất cả các chương trình khuyến mãi và thúc đẩy bán hàng của Ân Nguyên .
 • Quý đại lý được cập nhật thông tin về giá cả, hàng hoá, sản phẩm, chính sách của Ân Nguyên , các chương trình marketing , các tài liệu thúc đẩy bán hàng.

» Hỗ trợ về hàng hóa:

 • Đổi hàng, trả hàng: Trong vòng 7 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn, Quý đại lý sẽ được đổi hàng mới nếu sản phẩm được xác định thuộc lỗi trong sản xuất. Trong trường hợp hàng hóa, giá cả không đúng với thỏa thuận mua hàng, Quý đại lý có quyền trả lại hàng cho Ân Nguyên . Việc trả hàng được thực hiện trong vòng 15 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn và ký biên bản bàn giao hàng hóa.
 • Hàng bầy mẫu, thử nghiệm: Ân Nguyên sẽ hỗ trợ Quý đại lý mượn hàng bầy mẫu (demo), thử nghiệm đối với các sản phẩm mới tung ra thị trường hoặc khi Quý đại lý khai trương/mở địa điểm kinh doanh mới. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Ân Nguyên khi có nhu cầu.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI QUÝ ĐẠI LÝ:

 • Trưng bày sản phẩm Ân Nguyên trên các kệ hàng hóa.
 • Hỗ trợ Ân Nguyên khi có các chương trình khuyến mãi, quảng cáo diễn ra tại điểm kinh doanh của Quý đại lý.
x
img

Thêm vào giỏ hàng thành công