Zappiti phát hành bản beta firmware hỗ trợ Full Menu Bluray

Zappiti phát hành bản beta firmware hỗ trợ full menu bluray, bluray UHD. Có thể download ở đây: 

http://zappiti.com/zappiti-firmware-beta.html?fbclid=IwAR0emT0AKz3BuCShZ4PaNVaFB9shzceUn1xC6ND9cZBpIs8kR-LOTQmu-zI