Zappiti Media Control - Cách điều khiển Đầu thu Zappiti với Zappiti Media Control

Lưu ý: Zappiti Media  Control vẫn đang là phiên bản thử nghiệm

 Để điều khiển Zappiti Player của bạn với remote ảo của Zappiti Media Control, vui lòng làm theo các bước sau:

1. Kiểm tra xem Zappiti Player đã cài đặt Zappiti Service chưa. Nếu bạn đã cập nhập phiên bản mới nhất của Zappiti Media Center, nó sẽ tự động xác nhận và tải xuống khi máy chủ cần thiết. Nhấn Accept để bắt đầu tải ứng dụng.


 2. Cài đặt Zappiti Media Control phiên bản mới nhất trên máy tính bàn hoặc điện thoại của bạn.

 3. Hãy chắc chắn rắng điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn đã kết nối WIFI

 4. Khởi động ứng dụng Zappiti Media Control.

 5. Biểu tượng “remote” cho phép bạn truy cập vào remote ảo.

 6. Bảng danh sách hiện lện, chọn Zappiti Player mà bạn muốn điều khiển.