Zappiti Media Center - Xóa 1 bộ sưu tập trên Zappiti

Cách làm trên the Zappiti Zappiti Player 4K

Để xóa 1 bộ sưu tập, nhấn nút Menu trên điều khiển và chọn nút “Switch User” trên phần bên phải của menu. Để chuyển hướng từ bên trái sang bên phải của menu, hãy sử dụng nút mũi tên trên điều khiển. Trên màn hình lựa chọn, hãy làm theo các bước :

1.Chọn máy chủ mà bạn thường sử dụng (Server Cloud Zappiti, Zappiti Zappiti Server Server PC or Mac) 


 2. Chọn người dùng nơi mà bộ sưu tập bạn muốn xóa.3.Chọn bộ sưu tập bạn muốn xóa sau đó nhấn nút Menu trên điều khiển. Sau đó chọn Delete the collection.Cách làm trên Zappiti Media Center V4 Mac / PC

Để xóa 1 bộ sưu tập, chọn nút “Switch User” nằm trên góc trên bên phải của giao diện.Trên màn hình lựa chọn, làm theo các bước sau :

1.Chọn máy chủ (Server Cloud Zappiti, Zappiti Zappiti Server Server PC or Mac).


2. Chọn người dùng nơi bộ sưu tập bạn muốn xóa


3. Click chuột phải vào bộ sưu tập bạn muốn xóa. Sau đó, click Delete this collection.