Zappiti Media Center - Tạo bộ sưu tập phim

https://vimeo.com/172879449

Thư mục

Trước khi bắt đầu tạo một bộ sưu tập phim, bạn cầu phải tạo một thư mực có tên là “Movie” (hoặc Films) trên đầu HDD của bạn. Bỏ tất cả các phim của bạn trong này. Nếu bạn có chương trình TV, bỏ chúng vào 1 thư mục khác với tên “Series” hoặc “TV Show”.

Phim

1. Đối với ổ NAS hay đầu HDD của bạn, vui lòng tạo 1 thư mục có tên “MOVIES”. Cho tất cả phim của bạn vào tệp tin đó.

 2. Tên bộ phim của bạn nên được đặt cùng với tiêu đề của mỗi bộ phim. Ví dụ, tệp tin chứa tiêu đề phim “Metropolis” nên có tên là “Metropolis.mvk”. Bạn nên tạo thư mục con trong thư mục “MOVIES” nếu như bạn muốn.

Chương trình TV/ Truyền hình nhiều tập

1. Đối với ổ NAS hay đầu HDD của bạn, tạo 1 thư mục “TV SHOW”.
2. Sau đó, tạo thư mục con cho mỗi chương trình TV/Truyền hình dài tập. Bạn có thể tạo thư mục con cho mỗi phần nếu bạn muốn. Sau đó, cho tất cả các tập của Chương trình TV vào đó.

3. Tập tin của bạn có tên như sau: "Seriename s01e01".


Khởi động đầu phát Zappiti.
Trên trang chính, chọn nút đầu tiên “Zappiti”

Theo dõi lời chỉ dẫn trên màn hình để chọn ngôn ngữ của bạn.

Sau đó bạn sẽ thấy bảng thông tin về điều khiển từ xa. Chuột ảo AirMouse không có sẵn trên Zappiti nhưng bạn có thể sử dụng bàn phím ảo hiện lên trên màn hình

 Tạo mới 1 tài khoản Zappiti

Ở bảng tiếp theo bạn sẽ nhận được mời mời tạo 1 tại khoản Zappiti. Theo dõi hướng dẫn trên màn hình để tạo tài khoản Zappiti của bạn. Nếu bạn có sẵn 1 tài khoản Zappiti rồi, nhập email và mật khẩu của bạn và chọn “Connect”. Nếu bạn quên mật khẩu của bạn, nhấp chọn “I forgot my password?” và theo dõi hướng dẫn trên màn hình. Để nhập mật khẩu của bạn hãy sử dụng bàn phím.

Sau đó, nhập số “Token” của bạn. Bạn sẽ tìm thấy nó trên mặt nhãn nằm trên thiết bị Zappiti Player 4K hoặc trên vỏ hộp của thiết bị Zappiti Player 4K.

Lưu ý! Mã số “Token” chỉ được cấp 1 lần với một tài khoản Zappiti. Vì vậy hãy cẩn thận trước khi dùng mã số Token để kịch hoạt 1 tài khoản và ghi nhớ Zappiti Login của bạn (địa chỉ email của bạn)/ Mật khẩu liên quan tới mã số Token ở 1 nơi nào đó để nhắc nhở nếu cần thiết sau này.

Chú ý: nếu bạn thấy dòng chữ “This token number is already used,” có lẻ bạn đã dùng mã Token này để đăng kí với địa chỉ email khác.Trong trường hợp này cố nhớ địa chỉ email khác.

Mặc định, Zappiti Cloud được chọn làm lưu trữ. Nhưng nếu bạn thích sử dụng Zappiti Server trên máy tính của bạn hay ổ NAS của bạn đã cài đặt Zappiti Cloud, vui lòng tải Zappiti Server tại đây:
http://zappiti.com/download.html

Zappiti Server có sẵn:
- Windows
- Mac OSX
- Synology NAS
- Asustor NAS


Bộ sưu tập

Bộ sưu tập đầu tiên đã được tạo theo mặc định. Nhưng bạn có thể đổi tên nó. Để đổi tên bộ sưu tập, chỉ cần nhấp vào nó rồi sử dụng LEFT/RIGHT bấm TAB để chọn.

 Sau khi chọn tài khoản, máy chủ và bộ sưu tập, vui lòng nhấn nút Connection

Thiết lập thư mục

Sau đó bạn sẽ thấy trên màn hình:

Để thêm thư mục có chứ phim hoặc chương trình TV, vui lòng chọn nút chuyên dụng ở trên mục chuyển hướng đầu tiên. (Folder)

Nếu tệp tin của bạn nằm ở mục lưu trữ cục bộ, vui lòng bấm chọn Zappiti Player 4K. Sau đó chọn tên lưu trữ (nên đặt tên là sda1 hoặc sda2). Sau đó ….. để thêm vào thư mục của bạn.

Nếu tệp tin của bạn nằm ở mạng cục bộ, nhấn nút DOWN để hiện ra mạng cục bộ lưu trữ. Nếu mạng cục bộ của bạn không hiện ra, vui lòng nhận chọn Add a network device.

 

Sau khi tìm được được vị trí thư mục lưu trữ chứa phim (hoặc chương trình TV) của bạn và bật nó.

Khi bạn đang ở trong thư mục có chứa phim hoặc Chương trình TV Chỉ nhấn nút OK. Nếu không, Zappiti sẽ chỉ phân tích đọc được 1 bộ phim thay vì tất cả bộ phim. Bạn nên thêm thư mục “MOVIES” (hoặc FILMS) của bạn. Không có thư mục chỉ chứa 1 bộ phim.

Thư mục của bạn sẽ thêm danh sách thư mục phim (chương trình TV). Bạn có thể kiểm tra đường dẫn bằng cách nhìn vào đường dẫn ở giữa nút “Movies” và “Edit”


 Nếu đường dẫn của bạn không đúng, bạn có thể sửa nó bằng “Edit”. Nhấn “Delete” dể xóa thư mục từ Zappiti. (Phim của bạn sẽ không bị xóa)

Nếu bạn muốn thêm 1 thư mục chứa phim hoặc TV shows, vui lòng chọn nút chuyên dụng.

Sau đó, nhấn RETURN nếu bạn không muốn thêm thư mục có chứa phim nữa. Zappiti sẽ bắt đầu quét các thư mục của bạn và phân tích nội dung video của bạn.

 

Bạn sẽ thấy quá trình quét trong 1 màn hình chuyên dụng. Dể đóng bảng tác vụ, nhấn RETURN trên chiếc điều khiển từ xa.

Nếu bạn đóng nó, bạn có thể hiện thị nó bằng cách nhấn nút MENU trên chiếc điều khiển từ xa.


 


Hoàn thành! Bây giờ cùng tham gia vào bộ sưu tập Zappiti.

ALL

Trong phần này bạn có thể tìm thấy tất cả nội dung của video.

 MOVIES

Trong phần này bạn có thể tìm thấy tất cả các phim của bạn

TV SHOWS

Trong phần này bạn có thể tìm thấy tất cả TV Show hoặc Series Episodes


 RECENT

Trong phần này bạn có thể tìm thấy các video gần đây nhất.


CATEGORIES

Trong phần này bạn có thể tìm tháy video của bạn được sắp xếp theo danh mục.

Để truy cập vào các tính năng bổ sung, nhấn nút MENU trên chiếc remote.
Khi bạn muốn thêm 1 tệp tin phim vào thư mục “Movies”, Zappiti sẽ tự động index trong quá trình khởi động tiếp theo. Để bắt Zappiti phân tích, bạn cần chọn tính năng này ở Zappiti Menu.

Xóa phim 

Khi bạn muốn xóa 1 bộ phim từ thư mục “Movies” , Zappiti tự động loại bỏ bìa và trang thông tin từ bộ sưu tập Zappiti trong lần phân tích kế tiếp

Lưu ý! Bạn có thể tự loại bỏ bìa của phim bằng cách sử dụng nút “Delete” trên Menu. Nhưng nó không xóa files hoàn toàn. Vì vậy, trong lần phân tích kế tiếp thì bìa vẫn sẽ hiện ra, cách duy nhất để xóa bỏ hoàn toàn bộ phim,bạn cần xóa  trực tiếp phim từ ổ cứng.