Zappiti Media Center - phát hành 1 mã Token Zappiti

Nếu mã Token được đăng kí trên tài khoản của bạn, bạn có thể phát hành trực tiếp từ cài đặt của ứng dụng Zappiti.

Để truy cập vào bảng điều khiển Cài đặt trên Zappiti player 4K, hãy chạy ứng dụng Zappiti, sau đó truy cập vào một Bộ sưu tập Zappiti và bấm "MENU" trên điều khiển. Sau đó nhấp vào nút " Configuration " nằm ở bên trái của trình đơn ngữ cảnh được hiển thị trên màn hình

Để truy cập vào bảng điều khiển cài đặt trên máy tính, hãy khởi động Zappiti Media Center V4, sau đó click nút “gear” nằm ở đầu màn hình.

Sau đó bạn sẽ thấy bảng điều khiển hướng dẫn

Bạn sẽ thấy mã token của bạn. Để phát hành nó, hãy nhấn vào nút “Release the Token". Sau đó nhấn OK (PV/MAC) hoặc RETURN (Zappiti Player 4K).

Bạn cũng có thể gửi ảnh mặt sau của máy bạn tới zappiti@uservoice.com và yêu cầu admin phát hành mã Token thủ công