Zappiti Media Center - Nhận diện được các tập phim trong Zappiti?

Nếu các tệp tin của bạn không có tên trùng với tên của phim ( hoặc các chương trình TV), Zappiti vẫn có thể nhận diện được nhưng chỉ với users Zappiti trước đó đã xác định nó bằng tay.

Nếu bạn sống ở nông thôn nơi Zappiti chưa phổ biến, đó có thế là nguyên nhân đầu tiên, hầu hết mọi người đang sử dụng Zappiti NAS Rip thì những tiêu đề được tạo ra thường rất ít khi được đặt tên một cách chính xác. Nhưng ngày qua ngày, Zappiti dB sẽ đáng tin cậy và người dùng tự xác định được tệp tin của phim và các chương trình TV.

Làm thế nào để nhận diện được tập phim và chương trình TV
Tại Zappiti, nếu bạn đang sử dụng Zappiti Player 4K, nhấn chọn MENU của Remote và chọn “X to Identify”. Nếu bạn đang sử dụng máy tính hay Macbook, chọn “X to Identify” nằm ở phía trên màn hình. Bạn sẽ thấy danh sách của các tệp tin mà Zappiti không xác định được.

Trước mỗi tệp tin video, bạn sẽ nhìn thấy 3 nút hiện thị trên màn hình. Nếu bạn không biết đoạn phim không xác định đó là phim gì, vui lòng bấm nút “Play” để xác định chúng.

Sau đó, chọn nút “Identify..”

Ở giao diện Idetify, bạn nhập tên của phim 1 lần nữa.
Bạn cũng có thế nhập mã ID của IMDb, TMDb or TVDb để xác nhận phim hoặc chương trình TV

Làm sao để tìm được mã ID của bộ phim

1..Mở trình duyệt Internet bạn ưa thích như Google Chorme (trên máy tính, điện thoại hay máy tính bảng), sau đó truy cập vào www.imdb.com. Với chương trình TV, thì truy cập vào www.thetvdb.com.

2. Dùng công cụ tìm kiếm để tìm tên phim trong cơ sở dữ liệu của phim.

Sau đó, trên trang phim, vị trí của mã ID chính là đường dẫn URL. Ví dụ, đường dẫn URL của bộ phim “Metropolis” sẽ là “http://www.imdb.com/title/tt0017136/”.

4. Sao chép mã số ID của bộ phim. Ví dụ, mã số ID của bộ phim “Metropolis” là “tt0017136”

5. Sau đó quay lại giao diện Zappiti và dán mã số ID vào thể thay thế tên của tiêu đề. Sau đó nhấn nút “Search” . Zappiti sẽ tìm đúng tên phim 100%.

 

Chọn vào tiêu đề để xác định nó.

Hoàn tất! Phim của bạn sẽ được nhận diện chính xác và được thêm vào bộ sưu tập của bạn. Bạn có thể tìm thấy nó dễ dàng ở phần RECENT.

Mỗi khi bạn xác định một bộ phim hay một chương trình TV, bạn đã đóng góp một phần vào việc cải hoàn thiện cơ sở dữ liệu Zappiti.