Zappiti Media Center - Chia sẻ Movie Covers và Fanarts

Zappiti Db: Scan

Zappiti Media Center V4 là công cụ chiếu phim mới nhất và hiện đại cho các TV Show. Ngày qua ngày, kho dữ liệu Zappiti sẽ tăng lên nhờ cộng đồng Zappiti và công cụ quét trở nên đáng tin cậy và hiệu quả hơn. Ví dụ, Metropolis.mkv có thể liên kết với phim hoạt hình của người Nhật từ năm 2001 thay vì từ Fritz Lang. Nhưng nếu 1 người dùng Zappiti liên kết với 1 phiên bản có bản quyền thì tất cả những người dùng khác đều có thể kiên kết từ nó.

Zappiti Db: Technical Specifications of Video Contents 

Cũng như các hệ thống cũng có thông số kĩ thuật tương tự. Nếu có 1 người dùng sữa lỗi bằng tay thì tất cả người dùng Zappiti khác đều được sửa từ nó.

Zappiti Db: Movie Covers

Zappiti hiện đang làm việc trên cơ sở tạo mới chúng từ một 1 bộ phim có sẵn bao gồm các thiết kế đặc biệt để thích ứng với các chức năng của Zappiti. Vì vậy, tiêu đề của bộ phim sẽ không bị cắt ngắn đi. Hơn nữa, trang bìa của bộ phim sẽ được đề xuất bới Zappiti Db sẽ không có bất kì văn bản bổ sung nào. Chỉ tiêu đề của bộ phim được hiển thị.

 Nếu bạn hài lòng với Photoshop hay GIMP và muốn tham gia sáng tạo cơ sở dữ liệu Movie cover (hay fanart), hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng Zappiti support...
Movie cover resolution: 1200x1600
Dữ liệu tối đa : 2MB
Graphic Template: http://zappiti.com/images/zappiti-db-template.jpg

Lưu ý: Từ lúc ra bản mẫu, các quy định tập tên đã được thay đổi như sau:

Example for English movie cover:
tt0075314-en_US-[taxi-driver-1600x1200]

Example for movie cover in both English and French languages:  
tt0075314-en_US-fr_FR-[taxi-driver-1600x1200]

Example for French movie cover:  
tt0075314-fr_FR-[taxi-driver-1600x1200]

Example for second version of movie cover in French language:  
tt0075314-fr_FR-[taxi-driver-1600x1200-2]  

If the movie cover does not show any title, please write "empty" instead of the language code.
tt0075314-empty-[taxi-driver-1600x1200] 


 Zappiti Db: Fan-arts (backgrounds)

 For the fan-arts, you can use one of this 2 resolutions: 1920x1080 or 3840x2160.
Với fan-arts, bạn có thể sử dụng 2 độ phân giải sau : 1920x1080 hoặc 3840x2160
Exemple:  
tt0075314-empty-[taxi-driver-3840x2160]

Language Code List

ar_AE : Arabic (United Arab Emirates)

cs_CZ : Czech (Czech Republic)

da_DK : Danish (Denmark)

de_DE : German (Germany)

el_GR : Greek (Greece)

en_US : English (United States)

es_ES : Spanish (Spain, International Sort)

fa_IR : Persian (Iran)

fr_FR : French (France)

hi_IN : Hindi (India)

hr_HR : Croatian (Croatia)

hu_HU : Hungarian (Hungary)

id_ID : Indonesian (Indonesia)

it_IT : Italian (Italy)

ko_KR : Korean (Korea)

lt_LT : Lithuanian (Lithuania)

nl_NL : Dutch (Netherlands)

pl_PL : Polish (Poland)

pt_BR : Portuguese (Brazil)

pt_PT : Portuguese (Portugal)     

ro_RO : Romanian (Romania)

ru_RU : Russian (Russia)

sk_SK : Slovak (Slovakia)

sl_SI : Slovenian (Slovenia)

sv_SE : Swedish (Sweden)

th_TH : Thai (Thailand)

vi_VN : Vietnamese (Vietnam)