Zappiti Media Center - Cách để tải phụ đề

Zappiti Media Center V4 có chức năng mới để tải về phụ đề phim trực tiếp thông qua giao diện Zappiti.

Cách để tải phụ đề :

  1. Hãy duyệt tìm bộ sưu tập phim của bạn và chọn 1 phim.
  2. Nhấn nút MENU trên điều khiển.
  3. Chọn “Download subtiles”.
  4. Sau một vài giây, 1 danh sách hiện ra sẽ mời bạn chọn ngôn ngữ phụ đề.

Hãy lưu ý là chỉ tiếng anh và ngôn ngữ địa phương của bạn được hiển thị. Nếu bạn muốn tải thêm ngôn ngữ khác, bạn cần thiết lập ngôn ngữ khác trên cài đặt Zappiti chung.

  1. Hoàn tất. Phụ đề mới sẽ được hiển thị trên phim của bạn.