Zappiti 4K HDR - sửa chữa vấn đề mất âm khi đang xem phim

Làm thế nào để sửa chữa các vấn đề mất âm thanh trong khi đang xem phim.

Zappiti 4K HDR [EN]

Một số người dùng có thể gặp các vấn đề mất âm thanh trong quá trình xem phim. Trong trường hợp này, bạn có thể thử các giải pháp sau:

24p auto

Dường như sử dụng một số AV receiver và đặc biệt HDMI 1.4 , 24Hz auto là có vấn đề. Trong trường hợp này, trên trang chủ, nhấp vào nút SETTINGS, tiếp theo nhấp vào cài đặt video, và sau đó, ở dưới cùng của trang,bỏ chọn tùy chọn "Auto 1080p 24Hz Playback".

HDMI cable

Có một số cáp, thậm chí cáp cao cấp HDMI không vượt qua đủ bitrate để truyền âm thanh và hình ảnh. Trong trường hợp này, hãy chắc chắn rằng tất cả các loại cáp HDMI mà bạn đang sử dụng giữa  player và các AV receiver và sử dụng từ amp với TV của bạn là HDMI 2.0 (18 Gbps tối thiểu). Nếu không, hãy thay thế nó.