Zappiti 4K HDR - Mất hình ảnh và âm thanh trên một số TV

Khi hình ảnh và âm thanh sẽ bị mất trên một số loại TV nhất định như Samsung, chức năng UHD Color có thể có vấn đề.

Có 2 giải pháp:

  1. Ngưng chức năng UHD Color trên HDMI Input của máy chiếu trên TV
  2. Vào cài đặt Zappiti player, chọn "Developer Options" và chọn:

                - 10 bits ở "Deep color mode"

                - RGB 4:4:4 ở "color space mode"

 

Vấn đề về hình ảnh và âm thanh trên TV UHD của bạn sẽ được giải quyết

Hãy cẩn thận! Trên một số TV hoặc máy chiếu trước, chế độ RGB yêu cầu cài đặt riêng biệt trên TV/máy chiếu vì các dynamic range khác nhau sử dụng RGB. Tùy chọn này có thể tên là "HDMI Full Range" (tùy thương hiệu). Ngược lại, một số TV, máy chiếu và đầu thu AV không hỗ trợ tốt chế độ RGB. Trong trường hợp này, hãy thử Y'CbCr 4:4:4 hoặc 4:2:2. Cài đặt này có thể sửa lỗi âm thanh và video bị mất hoặc không ổn định.