Zappiti 4K HDR - Loại trừ từ khóa tự động từ tên phim để nhận dạng tốt hơn

Nếu tập tin phim chứa thông tin bổ sung như nhà sản xuất, độ phân giải hay những thông tin khác, rất khó để đầu Zappiti nhận dạng chính xác tên phim. Tuy nhiên Zappiti có một chức năng đặc biệt là loại trừ từ khóa hay chữ cái. Để chạy chức năng này, bạn vào Menu/ Configuration

 

  1. Click vào tab nhận dạng (cái thứ ba)
  2. Để loại trừ tất cả khoản và chữ cái, nhấn nút “Terms to exclude from titles…”. Kế đó, sử dụng Airmouse (hay chuột máy tính), click vào danh sách và thêm từ khóa. Để viết, bạn có thể sử dụng keyboard phía sau Airmouse.

Note: Từ khóa của bạn phải gần với các trích dẫn như các khoản khác. Các từ khóa phải được phân cách bởi dấu phẩy.