Zappiti 4K HDR - Không có phụ đề bởi mặc định

Hiện nay, theo mặc định, các phụ đề được hiển thị và không có  tùy chọn để vô hiệu hóa màn hình hiển thị subtltle. Chúng tôi đang cố gắng khắc phục vấn đề này. Nhưng để sửa chữa nó, bạn cũng có thể sử dụng những lời khuyên sau đây:

 

  1. Trên Zappiti 4K HDR, phát lại nội dung video.
  2. Trong quá trình phát lại, nhấn nút MENU trên RC của bạn.
  3. Nhấp vào tùy chọn "Advance".
  4. Bấm vào "Default Subtitle Language".

5. Thay vì của ngôn ngữ phụ đề hiện tại, bạn lòng chọn một ngôn ngữ không sử dụng như "Galego" hoặc một ngôn ngữ khác ngoài khu vực của bạn. Vì hầu như không có phụ đề trong ngôn ngữ "Galego", Zappiti sẽ hiển thị bất kỳ phụ đề.