Zappiti 4K HDR - Khắc phục từ đầu tiên của một số tiêu đề không hiển thị.

Trên hệ điều hành OS 3.04, các tiêu đề lúc nào cũng hiện rõ nhưng đôi khi có trường hợp từ đầu tiên của tiêu đề không hiển thị.

Trong khi chờ bản cập nhật mới thì chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục lỗi này, bạn có thể áp dụn g” mẹo dưới đây:

  1. Đầu tiên bạn bật đầu HD Zappiti lên.
  2. Bạn nhấn chọn nút “Setting” ở Trang chủ.
  3. Sau đó nhấn chọn nút “Developer Options”.
  4. Cuối cùng bạn bật chọn hoạt động “Force GPU Rendering”.

Lưu ý: Mẹo này làm giảm các lỗi nhỏ không đáng kể nhưng không thể sửa lỗi hoàn toàn. Chúng tôi đang cố sửa các lỗi trên càng sớm càng tốt. Xin lỗi vì sự bất tiện này.