Zappiti 4K HDR - Chuyển đổi tầm nhìn 3D

Người dùng có thể thay đổi tầm nhìn 3D trong trường hợp hình ảnh hiển thị không chính xác.

Chức năng này có sẵn trên Zappiti 4K HDR, chỉ cần nhấn nút “Menu” trong khi đang xem phim:

- Lựa chọn tùy chọn #D

- Mở nút “On” thay đổi tầm nhìn

- Ngưng bộ phim và khởi động lại để cập nhật thay đổi.