Zappiti 4K HDR - Cài đặt lại Zappiti HDR 4K.

Trong một số trường hợp, thiết bị của bạn yêu cầu phải cài đặt lại.
Hãy cẩn thận. Thế nhưng nó có thể thiết lập lại các cài đặt Zappiti của bạn và thông tin tài khoản của bạn trước đó.
1. Khởi động Zappiti HDR 4K của bạn.
2. Tiếp theo chọn “My App”.
3. Sau đó nhấn chọn biểu tượng “Factory Reset”.
4. Vui lòng chờ trong khi tiến hành cài đặt lại.
Lưu ý! Lần đầu khởi động lại của đầu HD diễn ra rất lâu!