Zappiti Media Center - Tự động khởi động Zappiti Player 4K

Để chọn "Zappiti On Startup" để tự động khởi động Zappiti Media Center sau khi Zappiti Player 4K khởi động (Boot-up), hãy làm theo các thao tác sau :

  1. Khởi động Zappiti Player 4K của bạn
  2. Trên màn hình chính, chọn vào icon “Z” (Nút lớn trên bên trái)
  3. Vào bộ sự tập phim của bạn. Sau đó, nhấn nút Menu trên điều khiển IR của bạn. Menu sau đây sẽ hiện ra

4. Sau đó chọn nút “Settings”

5. Sử dụng nút bên trái của điều khiển để hiển thị TAB thứ hai (Biểu tượng công cụ). Sau đó sử dụng nút DOWN của điều khiển di chuyển xuống dưới để để hiển thị lựa chọn “Auto-start”


  1. Check vào ô “Automatically open Zappiti at the start of the player”
  2. Nhấn nút RETURN để đóng bảng điều khiển cài đặt

Hoàn tất, trong lần khởi động tiếp theo, Zappiti Player 4K của bạn sẽ tự động khởi động Zappiti app.

Để thêm thông tin và xem đầy đủ thao tác, bạn cũng có thể xem đoạn phim sau đây :