Zappiti 4K HDR - Phụ đề Ả rập.

Arrabic Windows hay bản mã Ả rập hiện tại không có sẵn. Để khắc phục được vấn đề này thì trong quá trình xem phim bằng phụ đề tiếng Ả rập, bạn chọn mã hóa ngôn ngữ bằng tiếng Ả rập và nó sẽ tự làm việc.