Online manual - Standby Mode

Nhấn nút POWER điều khiển từ xa chuyển máy nghe nhạc vào chế độ Standby. Trong chế độ này, HDD nội bộ (nếu được cài đặt) được tắt, cũng như đầu ra video, nhưng thiết bị không tắt hoàn toàn.

 

Để kích hoạt các máy từ chế độ chờ, bấm nút POWER điều khiển từ xa một lần nữa. Người chơi sẽ được bật lên ngay lập tức (trong vòng vài giây). Lưu ý: bạn cũng có thể cấu hình các máy để tắt hoàn toàn khi nhấn nút POWER điều khiển từ xa (xem Setup / Miscellaneous / Advanced / "POWER" nút từ xa).