Thông Số Kỹ Thuật Của Zappiti Duo 4K HDR 2018

So sánh giữa thế hệ Zappiti Player 4K Duo và Zappiti Duo 4K HDR

Zappiti Player 4K DuoZappiti Duo 4K HDR

Chipset                                                

CPU                                                   

Operating System                            

Cache                                               

EMMC                                                

RAM                                                  

HDMI                                               

HDR                                                 

10-Bit                                               

REC.2020                                          

4K 60p                                              

Khung hình tự động                         

23.976 Hz 4K                                    

GUI Resolution                                 

4K HEVC max bitrate                       

BD Lite                                             

Độ phân giải                                    

Có nhiều phụ đề                               

Phụ đề được mã hóa                        

Cài đặt phụ đề                                  

Cài đặt ngôn ngữ                              

Phụ đề 3D                                         

Cài đặt độ sâu 3D                             

MKV 3D MVC                                     

Tùy chọn 3D                                     

Bộ giải mã video VP9                       

Giải mã âm thanh WMA                   

Hình ảnh HD                                     

Wifi-5G                                             

Đầu ra âm thanh KTS                       

Zappiti Share                                    

Chuyển mạng cục bộ                        

Số file di chuyển tối đa                    

Đa nhiệm                                          

Cập nhật firmware OTA                   

Cập nhật firmware USB                   

Bật tắt mã IR                                    

Điều khiển từ xa                               

Kiểm soát điện thoại/ máy tính  bảng

Music control without TV

Force SD Audio

Android version


Realtek RTD1195           

Dual core                               


32-Bit                                    

512 KB L2                              

6 GB                                      

1 GB DDR2                             

1.4a                                       

Không                                    

Không                                    

Không                                    

Không                                    

24 / 60 Hz ou 24 / 50 Hz         

Không                                    

720p                                      

30 Mbps                                 

Không                                    

720p                                      

Không                                    

Không                                    

Không                                    

Không                                    

Không                                    

Không                                    

Không                                    

Không                                    

Không                                    

Không                                    

4096 x 4096 pixels max           

Không                                    

Không                                    

Không                                    

up to 20 MB/s                         

50 file                                    

Giới hạn                                 

Không                                    

Không                                    

Không                                    

Không                                    

Có                                         

Có                                         

4.4                                    


Realtek RTD1295                  

Quad core                            

64-Bit(A63)                          

1 MB L2                               

16 GB                                  

2 GB DDR4                          

2.0a / MHL 3.0 Tx                 

Có                                       

Có                                       

Có                                       

Có (4K 50p/60p)                   

24 / 50 / 59.94 / 60 Hz         

Có                                       

1080p                                  

400 Mbps                             

Có (Danh sách phát)             

1080p                                  

Có                                       

Có                                       

Có                                       

Có                                       

Có                                       

Có                                       

Có                                       

Có                                       

Có                                       

Có                                       

8192 x 8192 pixels max        

Có                                       

Có                                       

Có                                       

up to 115 MB/s                     

Không giới hạn                     

Có                                       

Có                                       

Có                                       

Có                                       

Có                                       

Có                                       

Có                                       

6.0                                       Hình 1710-bit & REC.2020.

Thưởng thức một dải màu mở rộng với định dạng REC.2020 (khoảng cách màu rộng hơn so với video truyền thống) và số lượng bóng tối tăng lên (1024 cấp thay vì 256 cấp cho mỗi màu cơ bản) hỗ trợ định dạng mã hóa màu 10-bit.

Các gradient sẽ cung cấp tăng sắc thái; với màu sắc thực tế hơn và sôi động!

Hình 20