Hướng dẫn sử dụng Mycollection trên Dune HD Solo 4K

Mycollection (một tên gọi khác của Jukebox) vừa được thêm vào Dune trong firmware ngày 28/8/2016, đây là một ứng dụng quản lý fanart, poster, description,… của các video trong ổ cứng mạng. Như nhiều năm trở về trước, người dùng Dune HD vẫn sử dụng phần mềm Yadis để quản lý thư viện phim, nhưng với My collection, việc quản lý được thực hiện một cách tự động, chỉ với ba thao tác dưới đây.

Video demo Mycollection

Các bước tạo My collection trên Dune HD

Bước 1: Cập nhật Firmware mới nhất cho Dune Solo 4K. Xem tại http://dune-hd.com/firmware

Bước 2: Chia sẻ video trong mạng nội bộ. Cách làm tham khảo tại link http://annguyenco.com/?p=10215

Bước 3: Bấm Popup trên remote, chọn Add to My collectionStart Indexing

Bấm Popup vào tên ổ cứng, chọn Add to My Collection

Chọn Proceed để tiến hành thêm ổ cứng vào My collection

Trên Dune HD, bấm vào My Collection

Bấm Start Indexing để Dune HD tự động tìm kiếm và thêm poster, mô tả, diễn viên, v.v… vào video

Hình ảnh về My collection