HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG SMART KARAOKE PLAYER VỚI ĐẦU DUNE

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT SMART KARAOKE PLAYER:

Bước 1: Tải ứng dụng Smart Karaoke Player tại đây 

Bước 2: Copy vào USB và cài đặt Smart Karaoke Player

Video hướng dẫn cài đặt Smart Karaoke Player:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SMART KARAOKE PLAYER:

Bước 1: Tải nhạc karaoke định dạng .mp4 vào USB

Bước 2: Mở Smart Karaoke Player và vô phần cài đặt chọn thư mục nhạc Karaoke rồi bấm phím 1 để chọn chế độ USB và làm theo video hướng dẫn để cài đặt nhạc karaoke

Bước 3: Chọn bài và thưởng thức karaoke.

Video hướng dẫn sử dụng Smart Karaoke Player: