CHẾ ĐỘ CHUẨN STD (STANDARD) & CHẾ ĐỘ LLDV (LOW-LATENCY)

Chế độ tiêu chuẩn STD Dolby Vision

Đối với chế độ này, nguồn Dolby Vision sẽ truyền một dãy dữ liệu động sang TV để mã hóa thông qua dây HDMI phiên bản 1.4b (tùy loại dây HDMI, thí dụ như HDMI phiên bản 2.0a chỉ hỗ trợ dữ liệu tĩnh). Quá trình này sẽ gây ra sự phức tạp và đòi hỏi cao, nhất là thiết bị TV. Có thể quá trình này ngăn cản việc đồng bộ AV giữa các TV do độ trễ của mỗi TV khác nhau

Chế độ LLDV (Low Latency Dolby Vision)

Chế độ này cải tiến hơn so với chế độ tiêu chuẩn STD. Đây là chế độ được người dùng hay sử dụng nhất. Mọi quá trình xử lý đều được thực hiện tại nguồn, loại bỏ hết các vấn đề được gây ra bởi độ trễ cao và quá trình truyền tải dữ liệu (dữ liệu không cần truyền tải qua TV)


Sử dụng chế độ LLDV sẽ tốt hơn cho các nguồn Dolby Vision

Bằng cách chuyển toàn bộ quá trình xử lý, tính toán chuyên sâu cho nguồn Dolby Vision làm cho độ trễ từ nguồn đến TV thấp hơn nhiều (Low-Latency). Hiện LLDV có trên Xbox One và trong tương lai sẽ có trên Xbox Series S và Series X


Sử dụng chế độ LLDV sẽ tốt hơn cho TV

Giảm đi dung lượng để chứa siêu dữ liệu và các thuật toán cồng kềnh để xử lý những dữ liệu đó, làm tăng sự tương tác. Sony đã thông báo 2 năm trước đó toàn bộ thiết bị Sony sẽ sử dụng chế độ này


Sử dụng chế độ LLDV sẽ tốt hơn cho thiết bị AV

LLDV sử dụng chuẩn mã hóa thông thường (12bits 4:2:2 cho tới độ phân giải UHD, điểm trắng D65, ma trận màu BT.2020, tuân thủ ETOF với SMPTE 2084), giúp cho TV nhận tín hiệu chính xác hơn và sửa được lỗi đồng bộ AV giữa các thiết bị với nhau  

LLDV được phân phối cho TV không phải DV

STD DV được phân phối cho TV không phải DV