Cài đặt phát video liên tục trong Zappiti Media Center và Zappiti Explorer

Tính năng này không được chọn mặc định nên bạn cần chọn trong phần cài đặt của Zappiti, các bước tiến hành như sau
1. Mở ứng dụng Zappiti Media Center (Explorer hoạt động tương tự)
2. Bấm Menu (nút ) và chọn phần Loop (lặp lại) ở trong phần Video / Musc / Slideshow tùy vào nội dung phát tương ứng.

Xem thêm về đầu phát Zappiti Duo 4K HDR tại website: http://www.annguyenco.com/products/dau-phat-zappiti-duo-4k-hdr