Cài đặt ngôn ngữ và tính năng khác cho máy chiếu BP 500+

Bạn được phép thay đổi cài đặt ở các mục như: OSD language, Restore Factory Default, Blending, OSD Duration, Software Update.

  • OSD language: cài đặt ngôn ngữ hiển thị.
  • Restore Factory Default: Khôi phục cài đặt mặc định.
  • Blending: sự pha trộn màu sắc ( High-cao, Lower-thấp, Medium-trung bình, OFF: tắt nếu không dùng).
  • OSD Duration: Khoảng thời gian hiện thị của Menu.
  • Software update: hiển thị các thiết bị kết nối với máy chiếu (ví dụ như: USB,…).

Cách thực hiện:

  • Bạn bấm vào nút M, màn hình hiện ra chế độ PICTURE. Tiếp theo, bạn bấm phím phải 3 lần để hiện ra chế độ OPTION.
  • Bấm chọn OSD Language, rồi  bấm phím lên-xuống để chọn ngôn ngữ muốn cài đặt. Hiện tại ngôn ngữ phổ biến là tiếng Anh, với một vài ngôn ngữ đặc trưng khác.
  • Bấm mục Restore Factory Default nếu muốn khôi phục cài đặt mặc định.
  • Bấm mục Blending để chọn các cấp độ pha trộn màu sắc (High, Medium, Lower).
  • Bấm chọn OSD Duration để cài đặt khoảng thời gian hiển thị của Menu.