Additional Features - Tính năng IPTV

IPTV

Dune có một hỗ trợ cho kênh phát lại IPTV. Bạn có thể sử dụng tính năng này nếu nhà cung cấp Internet của bạn cung cấp các kênh truyền hình IPTV phù hợp với các thông số kỹ thuật sau đây:

 

Kênh mã hóa phi (miễn phí).

UDP Multicast (UDP liệu) hoặc multicast RTP (RTP-over-UDP) .

PEG2-TS container.

MPEG2 hoặc video codec H.264 (bất kỳ độ phân giải video từ SD PAL / NTSC sang FullHD 1080p).

Tham khảo ý kiến với các nhà cung cấp Internet của bạn để kiểm tra xem các kênh truyền hình IPTV đó đều có sẵn.

Làm thế nào để sử dụng tính năng IPTV.

Cách A: Sử dụng tệp tin M30.Chỉ cần đặt URL IPTV multicast tương ứng với các kênh có sẵn IPTV (UDP: // @ ip-address: port, cú pháp tương tự như được sử dụng trong ứng dụng PC VLC) vào một hoặc nhiều tập tin M3U và khởi động các file M3U trong máy.

Cách B: Sử dụng các menu tìm kiếm với các biểu tượng logo cho mỗi kênh IPTV. Tải về và sử dụng một cấu hình hiện tại chuẩn bị bởi một người khác hoặc tạo ra các cấu hình của riêng bạn bằng cách sử dụng cơ chế "dune_folder".

Thông tin sử dụng bổ sung:

Sử dụng các nút PLAY từ xa để khởi phát của các kênh IPTV trong trình duyệt tập tin (khi một thư mục có chứa các liên kết đến nhiều kênh IPTV). Sau đó sử dụng các nút MENU từ xa để chuyển đổi giữa các kênh IPTV.

Sử dụng các nút PLAY từ xa để bắt đầu / dừng ghi âm của các kênh IPTV trong khi phát. Mỗi buổi ghi âm được lưu như một tập tin TS riêng biệt. Trong thư mục "IPTV_recordings" của thư mục lưu trữ gắn chính. Việc lưu trữ gắn chính cần được nhìn nhận đúng của các đầu thu và phải có hệ thống tập tin ghi bởi các cầu thủ (EXT2 / EXT3 hoặc FAT).

Cấu hình mẫu và biểu tượng của IPTV

Cấu hình mẫu (Chú ý: sử dụng phiên bản mới nhất WinRar để giải nén các nội dung của các tài liệu lưu trữ ZIP, để đảm bảo rằng các tệp trong tên tập tin được xử lý đúng cách):

IPTV_config_Demo.zip- một cấu hình demo với một vài kênh IPTV giả.

Chú ý: Cấu hình này không hoạt động, nó chỉ là một bản demo.

IPTV_config_Corbina.zip- một cấu hình cho các kênh IPTV công của Moscow cung cấp Internet "Corbina Telecom".

LƯU Ý: cấu hình này chỉ hoạt động nếu nhà cung cấp Internet của bạn là "Corbina Telecom".

Sử dụng trình đơn IPTV trong màn hình chính.

Để sử dụng một cấu hình IPTV đặc biệt là các trình đơn IPTV trong màn hình chính, làm như sau:

 1. Ở màn hình chính chọn “SETUP / Applications / IPTV / Show in main screen” thiết lập chọn ‘Yes”.
 2. Nếu bạn sử dụng Dune HD Ultra hay Dune HD Mini hãy chắc rằng thư mục “IPTV_config” có tồn tại ở ổ đĩa “primary” gắn liền với các đầu thu (ổ đĩa “primary” HDD nội bộ nếu nó được cài đặt: đầu tiên cắm USB vào thư mục nội bộ nếu HDD không được cài đặt. Nếu thư mục “IPTV_config” không tồn tại, hãy tạo nó, ví dụ sử dụng chức năng “create floder” của tệp tin. Sau đó, biểu tượng của IPTV sẽ hiện ra trên màn hình chính.
  Lưu ý: bước này không cần thiết nếu bạn sử dụng Dune BD Prime or Dune HD Center.
 3. Tải tệp tin ZIP của IPTV (IPTV_config_ xxx .zip).
 4. Sử dụng máy tính, giải nén thư mục “IPTV_config” từ tệp ZIP vào ổ cứng lưu trữ (ví dụ: USB hoặc thông qua mạng để ổ địa gán với đầu thu,…)
  Lưu ý: sử dụng phiên bản mới nhất của Winrar để giải nén các lưu trữ ZIP để đảm bảo các tệp trong tập tin được xử lý đúng cách.
 5. Trong menu thiết lập của đầu thu, cho phép hiển thị tập tin hệ thống (thiết lập các thiết lập "Setup / misc / Advanced / Hide System Files" giá trị "Không") (điều này là cần thiết để hiển thị "dune_folder.txt" các tập tin, được ẩn bằng mặc định).
 6. Trong trình duyệt tập tin của đầu thu, mở thư mục "IPTV_config" và sao chép tất cả các file ( "dune_folder.txt" và tất cả các thư mục con) vào "IPTV" mục của màn hình chính bằng cách sử dụng chức năng trình duyệt tập tin thông thường: MENU / "Mark All" , MENU / "Copy Marked Items", mở "IPTV" trên màn hình chính, MENU / "Paste".
  LƯU Ý: Một phương pháp thay thế cho những người sử dụng Dune HD Ultrahay  Dune HD Mini: chỉ cần sao chép nội dung của thư mục trích xuất "IPTV_config" vào thư mục "IPTV_config" ở cấp cao nhất của "primary" ổ gắn vào đầu thu.
 7. Trong menu thiết lập của đầu thu, vô hiệu hóa hiển thị tập tin hệ thống (theo các thiết lập sau  "Setup / misc / Advanced / Hide System Files" rồi chọn "Yes").