Additional Features - Giao diện SKIN

Giới thiệu

Dune HD media player hỗ trợ GUI “skin” bắt đầu từ version firmware 110511_2007_beta. GUI skin là một dạng xác định trực diện của GUI (hình nền, icon, nhiều yếu tố UI,…)

Có khả năng chuyển đổi nhanh chóng giao diện khác nhau, và có thể tạo hay cài đặt giao diện tùy chỉnh

 

Chuyển đổi giữa các giao diện cài sẵn

Một số model đầu phát (nền tảng 864x/865x chip) có rất nhiều giao diện cài sẵn trong firmware. Để mở chuyển đổi giao diện, làm theo các cách sau:

 • Nhấn “setup/Appearance” và thay đổi cài đặt “skin”
 • Nhấn nút “A” trên màn hình chính của RC
 • Nhấn “ZOOM” vị trí bất kì trên RC (ngoại trừ playback)

 

Với những model không có giao diện cài sẵn, vẫn có thể cài đặt skin tùy chỉnh, hoặc các skin bổ sung được cung cấp trong folder “dune_skins” trong thiết bị lưu giữ chính (xem bên dưới)

 

Cài đặt skin tùy chỉnh

Skin tùy chỉnh có thể cài đặt theo cách sau:

 • Chạy file “dune_skin*.zip”. Skin data sẽ được copy vào hệ thống lưu trữ hoặc bộ nhớ flash có sẵn.
 • Nhấn enter folder chứa skin với một file đặc biệt “dune_skin.txt”. Folder có thể đặt tên bất kì nhưng phải có “dune_skin.txt” (nếu không có sẵn file này, bạn có thể tạo môt file trống có tên tương tự). Chỉ có đường link của folder được lưu trong bộ nhớ flash của đầu phát (skin data không tự nó copy). Hạn chế: folder nên đặt trong thiết bị lưu trữ lân cận (vd USB flash drive hay HDD nối trực tiếp vào đầu máy); lưu trữ mạng không hỗ trợ chức năng này.

 

Chỉ có thể cài đặt một skin tùy chỉnh. Khi cài đặt skin tùy chỉnh mới, skin trước đây (nếu có) sẽ được thay thế bởi skin mới. Sau khi skin tùy chỉnh mới được cài đặt, bạn có thể chuyển đổi giữa skin cài sẵn/mặc định với skin tùy chỉnh tương tự như cách chuyển đổi skin cài sẵn.

 

Cung cấp skin bổ sung qua folder “dune_skins”

Có một khả năng đặc biệt cho phép thêm một hay nhiều skin vào list skin có sẵn, sử dụng folder “dune_skins”. folder này được đặt trong thiết bị lưu trữ chính. Folder này có thể chứa một hay nhiều subfolder, mỗi subfolder chứa một skin data. List skin có sẵn sẽ mở rộng với tất cả skin. Tên của subfolder sẽ được sử dụng như là tên của skin tương ứng. Chú ý, các skin bổ sung này không phải skin tùy chỉnh, vẫn có thể cài đặt skin tùy chỉnh trong các skin bổ sung này.

 

NOTE: Để chắc rằng thiết bị lưu trữ là thiết bị chính, chỉ nên sử dụng một thiết bị lưu trữ cùng lúc, hoặc chỉ sử dụng một thiết bị lưu trữ kết nối với đầu máy khi máy đang bật.

NOTE: Khả năng này không khuyến khích cho người dùng thường, mà hướng đến cho nhu cầu phát triển ( vd khi cần chuyển đổi nhanh giữa các skin tùy chỉnh khác nhau hay các version khác nhau của skin tùy chỉnh thay vì so sánh chúng)

 

Tạo skin tùy chỉnh

Giao diện là tập hợp các file ghi đè lên file skin mặc định. Nếu skin không điều chỉnh tất cả file, skin chỉ có thể bao gồm file điều chỉnh; tất cả file khác sẽ tự động sử dụng từ skin mặc định.

            Để tạo skin tùy chỉnh, làm theo thao tác sau:

 1. Chọn một skin mặc định
 2. Tạo một folder skin mới nơi bạn sẽ bỏ vào tất cả file của skin tùy chỉnh
 3. Chọn file từ skin mặc định cần điều chỉnh và điều chỉnh file này. Bỏ tất cả file điều chỉnh vào folder skin tùy chỉnh (theo hệ hệ thống cấp bậc, bỏ chính xác các file vào các subfolder tương tự trong skin mặc định. Không copy file chưa điều chỉnh vào folder này.
 4. Chắc rằng folder skin mặc định có file “dune_skins.txt”. Nếu chưa có, hãy tạo một file trống với tên này.
 5. Bỏ nội dung của folder skin tùy chỉnh vào file ZIP “dune_skin_{skin name}.zip” (sử dụng tên skin bạn thích trong {skin name}). chú y, file zip không chứa folder skin, chỉ chứa tất cả file và subfolder trong folder này.
 6. Chia sẻ file zip đã tạo với người dùng khác. Họ có thể cài đặt skin tùy chỉnh chỉ việc chạy file này.

 

Skin mặc định phù hợp firmware version 110511_2007_beta có sẵn ở: dune_skin_default.zip

 

Skin bao gồm các loại file và folder sau:

 • *.jpg files - hình ảnh định dạng JPEG
 • *.aai files - hình ảnh định dạng AAI (ảnh 32 bit RGBA với alpha-channel). Ảnh định dạng AAI có thể tạo từ ảnh PNG hay BMP sử dụng công cụ “AAImageGen”
 • *.properties - file text định dạng đơn giản “name=value” chứa các tham số khác nhau ảnh hưởng đến skin
 • “cut-icon” - ảnh icon chia ra nhiều phần theo cách riêng, mỗi cut-icon đại diện cho một folder chuyên dụng, chứa nhiều file *.aai và một file *.properties.

 

Đây là bảng tham khảo các file/folder được bao gồm trong skin

images/bg.jpg
  Main background image (1920x1080).
  Note: should not be too bright, because otherwise text messages may have
  bad contrast and may be hard to read. In particular, the bottom part of
  the background should be hard in enough degree in order to ensure good
  readability of the information about available RC controls (e.g. "[A]
  View" etc).

images/screen_saver.aai
  Screen saver image.

images/*.aai
  Some other images.

large_icons/*.aai
  Large versions of the icons corresponding to various items which may be
  shown in the menu (files of different types, folders, storage devices of
  different types, applications, etc).

large_icons/*.properties
  Text files in the simple "name = value" format, containing various
  parameters which influence the visualization of large icons in
  icon-based view modes. In particular, the scale and offset of each large
  icon may be specified if needed (although it is recommended to design
  all large icons in such a way that no scale/offset customization is
  needed).

small_icons/
  Small versions of the icons corresponding to various items which may be
  shown in the menu. There is one-to-one correspondence between the large
  icons and the small icons. Each small icon should be similar to the
  corresponding large icon.

button_icons/
  Icons painted inside buttons (used in some cases) (apply, cancel, etc).

osd_icons/
  Icons used within playback OSD (play, pause, etc).

scrollbar_icons/
  Icons used to paint vertical scrollbars.

special_icons/
  Various other icons.

weather_icons/
  Icons corresponding to various weather conditions. Used in weather
  widget.

cut_images/badge/
  "Badge" cut-image. Painted under large icons.

cut_images/setup_badge/
  "Badge" cut-image for setup screens. A different cut-image is used here
  in order to make it easy for the user to tell setup screens from all
  other screens.

cut_images/{cut_image_name}/
  Various other cut-images.

 

NOTE: Cấu trúc các file/folder và ý nghĩa file đặc biệt có thể thay đổi trong các version firmware sau này.

 

Công cụ tạo và chỉnh sửa skin tùy chỉnh

 

Các công cụ sau đây sẽ giúp ích cho việc tạo và chỉnh sửa skin tùy chỉnh:

 

 • exe - công cụ chuyển ảnh từ các định dạng khác về định dạng AAI và ngược lại. Xem phần AAImageGen-README.txt
 • exe - công cụ tạo cut-image. Xem phần ImageCutter-README.txt
 • exe - công cụ cắt viền từ ảnh lớn (để giảm size). Xem phần ImageCropperC-README.txt.