Additional Features - Điều khiển từ xa

Các loại điều khiển Dune HD.
IR HEX Codes
Tất cả Dune HD Remotes đêu sử dụng giao thức NEC. Remotes cũ và mới có mã số khách hàng khách nhau:
• New Remote: 00 BF
• Old Remote: 01 BE

Mã IR HEX cho Remotes mới (NEC protocol, customer code 00 BF):
EJECT 00 BF 10 EF * big only
MUTE 00 BF 46 B9
MODE 00 BF 45 BA * big only
POWER 00 BF 43 BC

A 00 BF 40 BF
B 00 BF 1F E0
C 00 BF 00 FF
D 00 BF 41 BE

1 00 BF 0B F4
2 00 BF 0C F3
3 00 BF 0D F2
4 00 BF 0E F1
5 00 BF 0F F0
6 00 BF 01 FE
7 00 BF 11 EE
8 00 BF 12 ED
9 00 BF 13 EC
0 00 BF 0A F5
CLEAR 00 BF 05 FA
SELECT 00 BF 42 BD

V+ 00 BF 52 AD * big only
V- 00 BF 53 AC * big only
P+ 00 BF 4B B4 * big only
P- 00 BF 4C B3 * big only
SEARCH 00 BF 06 F9 * big only
ZOOM 00 BF 02 FD * big only
SETUP 00 BF 4E B1 * big only

UP 00 BF 15 EA
DOWN 00 BF 16 E9
LEFT 00 BF 17 E8
RIGHT 00 BF 18 E7
ENTER 00 BF 14 EB
RETURN 00 BF 04 FB
INFO 00 BF 50 AF
POP UP MENU 00 BF 07 F8
TOP MENU 00 BF 51 AE

PLAY 00 BF 48 B7 * big only
PAUSE 00 BF 1E E1 * big only
PREV 00 BF 49 B6
NEXT 00 BF 1D E2
STOP 00 BF 19 E6
SLOW 00 BF 1A E5
REW 00 BF 1C E3 * big only
FWD 00 BF 1B E4

SUBTITLE 00 BF 54 AB
ANGLE/ROTATE 00 BF 4D B2
AUDIO 00 BF 44 BB

REPEAT 00 BF 4F B0 * big v1 only
SHUFFLE/PIP 00 BF 47 B8 * big v1 only
URL/2nd audio 00 BF 03 FC * big v1 only

REC 00 BF 60 9F * big v2 only
DUNE 00 BF 61 9E * big v2 only
URL 00 BF 62 9D * big v2 only

REC 00 BF 55 AA * small only
PLAY/PAUSE 00 BF 56 A9 * small only
TOP MENU/DUNE 00 BF 57 A8 * small only
Remotes cũ được hỗ trợ bởi tất cả các mẫu máy Dune HD. New Remotes v1 được hỗ trợ bởi tất cả các dòng Dune HD bắt đầu với Dune HD Base 2.0. New Remotes v2 và Small New Remote được hỗ trợ bởi tất cả các dòng Dune HD bắt đầu từ dòng Dune HD Base / Prime 3.0 (đòi hỏi hệ điều hành mới).

Chú ý: Cả hai loại Old Remotes (phiên bản Sliver và Black) có chồng chéo mã IR - mã IR như nhau đối với hầu hết các nút, nhưng một số nút có mã IR khác nhau trên Sliver và Black của Old Remotes; các thiết lập "Setup / misc / Advanced / Remotes Control" cho phép xác định các loại chính xác của Old Remotes.
Full Power Off Using RC
Full Power Off Using RC được hỗ trợ cho tất cả các mô hình bắt đầu với Dune HD Base 2.0. Những mô hình máy có thiết lập đặc biệt (Setup / music / Advanced / "POWER" trên RC) cho phép để xác định liệu các "POWER" nút RC nên kích hoạt "software standby" hay "full power off". Nó cũng có thể thực hiện một trường hợp khẩn cấp "full power off" bằng cách nhấn và giữ "POWER" trên RC 2 giây, nhưng khả năng đặc biệt này không được khuyến cáo cho người sử dụng thường xuyên (kể từ này được xử lý hoàn toàn bởi phần cứng, và các người chơi có thể không tắt máy đúng cách, ví dụ như viết đúng tất cả thay đổi ổ cứng kết nối).

Dune BD Prime, Dune HD Center, Dune HD Base có một hộ trợ không chính thức/không hoàn chỉnh để chuyển đổi các cầu thủ bằng cách sử dụng RC: điều này không thể được thực hiện bằng cách sử dụng Dune HD Remote, nhưng có thể được thực hiện bằng cách sử dụng từ xa có thể lập trình, bằng cách gửi một đặc biệt mã HEX để các đầu phát(xử lý mã HEX này được hỗ trợ bởi phần cứng của máy thu hồng ngoại, nhưng Dune HD Remote là không có khả năng để tạo ra mã HEX). Các mã HEX: sẽ được công bố sau đó.
Discrete Power On/Off IR Codes
Kể từ hệ điều hành phiên bản 091229_1411_beta, tất cả đầu phát Dune HD đều được hỗ trợ lệnh DISCRETE-POWER-ON và DISCRETE-POWER-OFF IR. Những mã IR được tạo ra không sử dụng cho tất cả đầu thu Dune HD và chỉ giành cho những người dùng thiết lập điều khiển từ xa.
Mã IR HEX cho lệnh DISCRETE-POWER-ON và DISCRETE-POWER-OFF IR (NEC protocol, customer code 00 BF):
DISCRETE-POWER-ON 00 BF 5F A0
DISCRETE-POWER-OFF 00 BF 5E A1

Các đầu phát xử lý lệnh DISCRETE-POWER-ON và DISCRETE-POWER-OFF chính xác theo cùng 1 cách như lệnh POWER IR (được tạo ra từ nút “POWER” RC trên Dune remote) với sự khác biết duy nhất mà DISCRETE-POWER-ON bị bỏ nếu đầu thu bật và DISCRETE-POWER-OFF được bỏ nếu đầu thu tắt.
Dune HD bắt đầu được với sự hộ trợ Dune HD Base 2.0 với cả entering/exiting ở chế độ chờ và thực hiện full power-on/off bằng lệnh DISCRETE-POWER-ON và DISCRETE-POWER-OFF. (Các thao tác thiết lập được thực hiện bởi “POWER RC button”).
Các phiên bản trước Dune HD chỉ hộ trợ entering/existing dự phòng bằng lệnh DISCRETE-POWER-ON và DISCRETE-POWER-OFF IR.
Forcing power-off
Các model Dune HD bắt đầu với Dune HD Smart/Max/Duo có thể bắt buộc phải thực hiện full power-off bằng cách nhấn và giữ nút POWER RC 5 giây. Trong trường hợp này, các phần cứng và phần mềm sẽ bị tắt không có cơ hội đê xử lý nó (ví dụ ghi dữ liệu không thay đổi đĩa vv). Để đưa đầu thu vào chế độ tắt nguồn nhanh là nút POWER RC để làm tắt nguồn nhanh. Nếu nút POWER RC vào chế độ phần mềm chờ, cách tiếp cận thay thế sau đây có thể được sử dụng: đầu tiên nhấn nút POWER RC và chờ đợi máy nhập vào chế độ chờ sau đó nhấn và giữ nút POWER RC 2 -3 giây sau đó giải phóng nó. Điều này sẽ kích hoạt tắt nguồn nhanh với phần mềm xử lý thích hợp.
Dune HD Base 2.0 và Dune HD Base/Prime 3.0 có thể bị bắt buộc tắt nguồn nhanh bằng cách nhấn và giữ nút POWER RC trong 2 giây, trường hợp này tắt nguồn bằng phần cứng; vì vậy nó phải được sử dụng cẩn thận.(xem ở trên)
Automatic power-on mode
Các model Dune HD bắt đầu từ Dune HD Smart/Max/Duo không khởi động tự động khi điện được kết nối. Thay vào đó họ được đặt theo mặc định vào chế độ chờ phần cứng, và chờ đợi cho người sử dụng để yêu cầu điện năng trên một cách rõ ràng.

Dune HD Smart D1 / B1 / H1 (phiên bản mới nhất, được vận chuyển bắt đầu từ tháng 6 năm 2011, số serial trên các đơn vị nên ASD1LHVAA *** 1123 *** 00001 hoặc cao hơn), Dune HD Lite 53D, Dune HD TV-101 / 301 có thể được tái lập trình để khởi động tự động trên power-on. Khả năng này rất hữu ích khi các đầu thu được sử dụng trong chế độ (Dune HD Network) "Digital Signage", và nó cũng có thể hữu ích trong một số trường hợp khác. Lập trình lại ảnh hưởng đến bộ nhớ flash của vi điều khiển mà là trách nhiệm bật / tắt nguồn xử lý, và có thể được thực hiện theo cách sau:
Lắp bộ phận vào chế độ chờ phần cứng (full power-off).
- Cẩn thận RC vào mắt hồng ngoại.
- Cẩn thận nhấn các kí tự sau đây của các nút RC:
P, O, W, E, R, 1, ENTER
- Các đơn vị nên LED nháy một lần. Nếu đơn vị nào không chớp mắt, hãy thử lại nhiều lần. Nếu nó không hoạt động, nó có nghĩa là các đơn vị có một phiên bản cũ của hệ điều hành MCU và chế độ tự động bật nguồn không được hỗ trợ bởi các đơn vị.
- Để vô hiệu hóa tính năng tự động bật nguồn: giống nhau, nhấn :
P, O, W, E, R, 0, ENTER
Mô hình Dune HD Max / Duo không thể được tái lập trình để khởi động tự động trên power-on.