Additional Features - Cài đặt ngôn ngữ

Thông tin chung

 

Đầu phát Dune có tích hợp hỗ trợ interface (menu) ngôn ngữ cho người dùng. Ở firmware version 091211-1311-beta bao gồm: English, French, German, Dutch, Spanish, Italian, Russian, Ukrainian, Romanian. Trong các version firmware sau này có thể được mở rộng.

Bạn có thể thêm hỗ trợ cho bất kì ngôn ngữ khác (hoặc điều chỉnh/ cải tiến ngôn ngữ sẵn có) bằng cách download và cài đặt “language file” (được làm bởi người khác). các fle này có tên là “dune_language_*.txt”. Hãy tìm ở các forum Dune media player được thảo luận.

Bạn cũng có thể dẽ dàng tạo file ngôn ngữ riêng bằng cách điều chỉnh file ngôn ngữ có sẵn. Chẳng hạn bạn có thể điều chỉnh/ cải tiến phiên dịch thành ngôn ngữ bạn muốn, thêm hỗ trợ cho một số ngôn ngữ khác, tùy chỉnh các text message hiển thị trong interface người dùng theo cách bạn muốn

 

Để có file ngôn ngữ tích hợp

 

Bạn có thể dễ dàng có tất cả file ngôn ngữ tích hợp trong bất kì version firmware của Dune trực tiếp từ đầu phát Dune theo cách sau:

 

 1. Tải file DSF : dune_service_get_languages.dsf
 2. Bỏ file DSF vào USB flash drive, chỉ việc khởi chạy nó trên đầu phát
 3. Đầu phát sẽ giải nén tất cả file “dune_language_*.txt” và lưu chúng trong folder “dune_languages_{fw_version}” gần file DSF

 

Đây là tập hợp các file “dune_language_…txt” cho firmware version 100307_2100_beta

Dune_languages_100307_2100_beta.zip

 

NOTE: Một số file ngôn ngữ có các text message không được dịch từ tiếng anh. Các text message này bắt đầu với kí tự “@” và có thể dễ dàng tìm thấy.

 

Mọi người được chào đón khi đề xuất cải thiện phiên dịch đang có. Chỉ cần điều chỉnh file ngôn ngữ và gửi version điều chỉnh đến support_at_dune-hd.com

 

Tạo file ngôn ngữ tùy chỉnh

Để tạo file ngôn ngữ tùy chỉnh cho người dùng interface, làm theo cách sau:

 

 1. Sử dụng file “dune_language_{…}.txt” làm file cơ bản cho ngôn ngữ mới
 2. Tạo một file “dune_language_{…}.txt” mới với nội dung dựa trên file đã tải
 • l Chỉ cần chỉnh sửa nội dung file bằng bất kì trình ghi nào (nên có hỗ trợ ghi mã UTF-8)
 • l Phiên dịch/ điều chỉnh các dòng text nếu cần
 • l Duy trì các placeholder “%s” trong mỗi dòng text
 1. Cài đặt file ngôn ngữ dune đã tạo (xem bên dưới) vào đầu phát Dune và test thử đã chạy đúng chưa
 • l Test mỗi dòng dịch khớp với nội dung
 • l Test mỗi dòng dịch ở đúng chỗ
 1. Fix lỗi (chỉnh sửa/cài đặt/test) cho đến khi hoạt động đúng

 

Cài đặt file ngôn ngữ tùy chỉnh

Để cài đặt file ngôn ngữ tùy chỉnh cho người dùng interface, làm theo cách sau:

 

 1. Có file ngôn ngữ dune (“dune_language_{…}.txt”)
 2. Khởi chạy file ngôn ngữ dune trên browser
 3. Đầu phát sẽ kiểm tra file đã chạy đúng chưa. Nếu phát hiện lỗi, bạn sẽ được đề nghị lựa chọn tạo ra file text với danh sách các lỗi. Bạn có thể bỏ qua và buột cài đặt; trong trường hợp này, tiếng anh (tích hợp trong firmware) được sử dụng lảm phụ đề trong các case lỗi.
 4. Nếu xác nhận cài đặt ngôn ngữ tùy chỉnh, ngôn ngữ tùy chỉnh sẽ được áp dụng ngay
 5. Ngôn ngữ tùy chỉnh có thể được lưu trữ mãi mãi trong bộ nhớ flash của đầu phát (vẫn giữ sau khi máy đã tắt)
 6. Sau khi cài đặt, bạn có thể chuyển đổi giữa ngôn ngữ tùy chỉnh và ngôn ngữ tích hợp trong setup/general
 7. Nếu một số dòng text hiển thị trong interface người dùng chưa được update, hãy tắt và mở lại máy (có thể chỉ cần enter/exit standby mode). Để thay thế, vào setup/general và xác nhận lại lựa chọn ngôn ngữ

 

 

Bô kí tự được hỗ trợ và codepages

 

Kí tự unicode phù hợp với ngôn ngữ và codepages sau có thể sử dụng để phên dịch interface người dùng:

 

 • Windows CP-1250.
 • Windows CP-1251.
 • Windows CP-1252.
 • Windows CP-1253.
 • Windows CP-1254.
 • Windows CP-1255.
 • Windows CP-1256.
 • Windows CP-1257.
 • Windows CP-1258.