Zappiti Media Center - Sử dụng ảnh cá nhân làm ảnh nền

Để hoạt động, bạn cần phải sắp xếp hình ảnh và video của bạn như thế này :

  • Một tập tin duy nhất cho mỗi thư mục
  • File hình ảnh phải được đặt trong cùng 1 thư mục như file video
  • File hình ảnh phải được đặt tên như sau :

- Đối với poster : icon.jpg, folder.jpg, folder.png, poster.jpg, icon.png, poster.png, front.jpg, front.png

- Đối với ảnh nền : background.jpg, background.png, backdrop.jpg, backdrop.png, back.jpg, back.png

Thủ thuật này không thể được sử dụng với Zappiti Cloud, và sẽ chỉ làm việc nếu hình ảnh được đặt trước khi tháo dỡ các phương tiện truyền thông.

Vì vậy, bạn có thể tải lên hình ảnh cho một mục đã được tháo dỡ từ Zappiti Media Center V4 cho PC. Để thực hiện điều đó, hãy tiến hành như sau:

 

  1. Click chuột phải vào poster phim hoặc tóm tắt và chọn "Change the Image ...".
  2. Trong màn hình để chọn poster và hình nền, chọn nút “Get from computer…”