Zappiti Media Center - Định dạng ảnh nền 1 bộ phim trong zappiti

Khi ảnh nền của 1 bộ phim trong zappiti media center bị sai, làm sao để định dạng lại ?

Trên Zappiti Player 4K: 

Trong Zappiti, chọn vào ảnh nền của phim, sau đó nhấn MENU trên điều khiển và chọn “Idenfify again”. Bạn sẽ thấy một công cụ tìm kiếm để tìm bộ phim đúng.On PC / MAC:

Trong Zappiti, click chuột phải vào ảnh nền bộ phim, sau đó click trái vào “Identify again". Bạn sẽ thấy một công cụ tìm kiếm để tìm bộ phim đúng.

Trên nhận dạng của Windows, hãy nhập lại tên của bộ phim. Bạn cũng có thể nhập mã ID IMDb, TMDb hoặc TVDb để xác định bộ phim hoặc chương trình truyền hình của bạn.


 

Làm cách nào để tìm mã ID của 1 bộ phim

1.Mở trình duyệt web như là Google Chrome, sau đó vào trang imdb.com.

2.Sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm bộ phim của bạn trong cơ sở dữ liệu phim

3. Sau đó, trên trang chủ, xác định vị trí mã ID trong URL. Ví dụ : URL của bộ phim "Metropolis" sẽ là "http://www.imdb.com/title/tt0017136/".

4. Copy lại mã ID của bộ phim. Ví dụ : mã ID của phim “Metropolis” là “tt017136”. 

5. Sau đó trở lại Zappiti và dán mã ID vào đó thay cho tên bộ phim. Sau đó nhấn nút “Search”. Zappiti sẽ tìm thấy bộ phim chính xác 100%