Zappiti Media Center - Cài đặt Zappiti

Zappiti cung cấp 1 hệ thống khóa để hạn chế quyền truy cập các chức năng nhất định. Ví dụ, với “Read Only” con của bạn sẽ không có quyền truy cập vào và không có quyền truy cập vào các chức năng tiên tiến. Trong cùng một cách, “Installer” cho phép khóa một số chức năng và quyền truy cập.

Để chuyển đổi sang một chế độ khác của Zappiti trên thiết bị Zappiti Player 4K. nhấn nút MENU trên bộ điều khiển từ xa của Zappiti Player 4K, sau đó chọn nút “About”. Sau đó, nhập 1 trong các mã số sau:

Read-only mode 
 UP - 3 - 3 - 8 - 1 

Installer mode (or Integrator) 
 UP - 6 - 2 -1 - 9 

Standard mode 
 UP - 1 - 0 - 6 - 5 

Trường hợp không có kết nối với server  

Nếu bạn nhìn thấy tin hiển thị: “Unable to connect to the server”, vui lòng nhập mã để chuyển đổi trong chế độ bình thường khi bạn thấy tin để mở khóa các trình cài đặt hay read-only