Zappiti 4K HDR - Định dạng ổ cứng HDD phù hợp các loại đầu phát.

Đầu phát Zappiti 4K không có khả năng tự định dạng ổ HDD. Mặt khác, ổ HDD vượt hơn 2,5TB đôi khi không được nhận dạng nếu chưa được định dạng NTFS/GPT. Thật ra với hơn 2TB, các HDD nhận dạng bởi windows có sự khác biệt với loại có dung lượng nhỏ hơn.HDD 2,5TB hay lớn hơn không còn sử dụng chế độ classic “MBR” mà dùng “GPT” (Guid Partition Table). MBR bị giới hạn trong 2TB. Bạn có thể tạo nhiều partition 2TB nhưng tốt hơn vẫn nên sử dụng một partition đơn.

 

Trường hợp 1: Bạn chưa có ổ cứng

Dựa trên độ phức tạp của quá trình định dạng và nhiều điều kiện phải có, chúng tôi gợi ý bạn nên mua ổ cứng được định dạng sẵn, bạn có thể mua ở bất cứ đâu hoặc mua trực tiếp ở cửa hàng Zappiti.

 

Trường hợp 2: Bạn đã có ổ cứng HDD nhưng chưa được định dạng

Điều kiện phải có để định dạng một ổ cứng:

- Docking station cho ổ cứng thế hệ mới nhất tương thích với protocol chuyển đổi UASP sử dụng USB 3.0

- Máy tính với cổng USB 3.0

- Windows 8 Minimun hoặc Mac OS X Yosemite Minimum

- Hệ thống Processor và vận hành 64 bits

Cảnh báo! Các thế hệ máy tính (UEFI BIOS) có thể gây nên giới hạn tương thích.

Note: Bạn cũng có thể kết nối SATA thay cho dock nếu máy tính của bạn có trang bị hay được kết nối trực tiếp với ổ cứng SATA.

 

Làm thế nào để định dạng HDD thành NTFS (Windows procedure)

 

  1. Kết nối ổ cứng dock với cổng USB 3.0 trên máy tính
  2. Trên màn hình desktop, click chuột phải vào icon “This PC”, sau đó click tùy chọn “Manage”
  3. Trên cửa sổ Computer Management, chọn ‘Disk Management”

  4. Click phải vào ổ đĩa muốn định dạng, sau đó chọn “Format”
  5. Chọn tùy chọn GPT, click OK
  6. Kế tiếp nhấn nút bên dưới nhiều lần cho đến khi thấy màn hình như sau:

Trước khi chọn Next, chọn những tùy chọn liệt kê:

- File System: NTFS

- Size of Allocation Unit: 64KB

- Đặt tên ổ cứng là “Volume Name”

- Lựa chọn định dạng hiển thị, sau đó click Next

  1. Chờ kết thúc tiến trình, hãy chắc chắn rằng ổ cứng của bạn được định dạng thành NTFS

Ổ cứng của bạn bây giờ đã sẵn sàng sử dụng. Lấy ổ cứng ra khỏi docking station và thêm vào Zappiti One 4K HDR hoặc Zappiti Duo 4K HDR hoặc kết nối với Zappiti Mini 4K HDR sử dụng cáp SATA được cung cấp. Nếu là ổ cứng ngoài, hãy kết nối với Zappiti player.

 

Cảnh báo! Một số trường hợp, ổ cứng được định dạng thành nhiều parttion có thể không được nhận dạng với Zappiti 4K HDR player. Trong trường hợp đó, hãy định dạng lại ổ cứng thành một partition chính (không logical) sử dụng phần mềm miễn phí EASEUS Partition Master.

 

Khắc phục

Vấn đề: chỉ nhận dạng 746.49 GB

Giải pháp 1: Giải quyết bằng cách cắm ổ cứng vào towel của PC thay vì USB enclosure

Giải pháp 2: Giải quyết bằng cách sử dụng Gparted và tạo NTFS từ phần mềm trên hiren’s boot CD

Giải pháp 3: Dành cho ổ có dung lượng cao, Western digital sử dụng “Advanced Format Table”. Hãy cài đặt driver SATA mới nhất để có hỗ trợ đầy đủ.

Giải pháp 4: Processor máy tính Intel sử dụng Intel Rapid Storage Technology (Intel RST) cho các drive dung lượng cao (ổ đĩa sector 4k). Intel cung cấp một thuật toán chuyên dụng. Làm theo thuật toán và khởi động lại.

Giải pháp 5: Western Digital cung cấp định dạng đa năng chuyên dụng thiết kế cho ổ cứng “Advanced Format Hard Drive Download Utility”

Giải pháp 6: Nếu ổ cứng của bạn được trang bị với “jumpers”, hãy đặt jumper trên pin 5-6 kích hoạt OPT1 mode và tốc độ 1.5GB/s

 

Để biết được HDD đã được nhận dạng trên Zappiti player chưa, bạn có thể kiểm tra icon USB trên main menu