Zappiti 4K HDR - chuyển file từ máy tính qua Zappiti

 Làm thế nào để chuyển các tập tin từ một máy tính đến Zappiti 4K HDR thông qua mạng nội bộ

Zappiti 4K HDR [EN]

Không giống như các Zappiti Player 4K, bạn không còn cần phải sử dụng Zappiti Transfer để chuyển các tập tin của bạn để các cầu thủ Zappiti từ một máy tính thông qua mạng nội bộ. Đầu tiên , bạn phải thu thập các địa chỉ IP Zappiti player của bạn

 

Làm thế nào để tìm địa chỉ IP của Zappiti 4K HDR của bạn:

  1. Trở về giao diện chính của Zappiti Duo 4K.
  2. Bạn nhấn vào nút SETTINGS nằm phía trên bên trái của màn hình.
  3. Chọn About Device nằm ở hàng cuối cùng của màn hình.
  4. Chọn System Status để tìm đến địa chỉ IP của máy.

 

Trên máy tính Windows

 

Làm thế nào để truy cập vào các nội dung của ổ đĩa cứng kết nối với Zappiti 4K HDR từ PC:

1. Trên máy tính của bạn, khởi chạy Windows Explorer (Windows + "E" chìa khóa).

2. Trong đường dẫn (URL), bạn đánh một dấu lại kép sau đó typ địa chỉ IP Zappiti 4K HDR player của bạn, sau đó xác nhận bằng cách nhấn phím ENTER trên bàn phím của bạn.

Cảnh báo! Xin hãy cẩn thận để thêm "\\" trước địa chỉ IP! (Xin vui lòng xem các ảnh chụp màn hình ở đây rống lên)

Sau vài giây, bạn sẽ có thể nhìn thấy các đĩa cứng được hiển thị trong Windows Explorer.


MAC Procedure

Làm thế nào để truy cập vào các nội dung của một ổ đĩa cứng kết nối với Zappiti 4K HDR từ  MAC:

1. Chuyển đổi về MAC của bạn.

2. Trong thanh trên cùng, click vào menu "Go" menu và sau đó bấm vào "Connect to server...".

3. Trong cửa sổ Server Connection, nhập địa chỉ IP Zappiti của bạn. Sau đó bấm vào nút "Đăng nhập".

4. Trong cửa sổ tiếp theo, chọn "Guest" tùy chọn, sau đó bấm vào nút "Sign In" và chờ đợi.

5. Bạn sẽ thấy ổ đĩa cứng (s) kết nối với Zappiti 4K HDR. Chọn volume (s) bạn muốn gắn kết trên MAC của bạn, và sau đó bấm OK.


6. Các ổ đĩa cứng sau đó sẽ xuất hiện trên máy tính để bàn của MAC của bạn và sau đó bạn có thể kéo và thả các tập tin vào nó để chuyển các tập tin từ MAC của bạn vào ổ đĩa cứng kết nối với Zappiti Player của bạn.

CẢNH BÁO! Nếu bạn đặt ethernet Zappiti Player Dynamic IP Address (DHCP), nếu địa chỉ IP của những thay đổi ổ đĩa, ổ đĩa cứng sẽ không còn có thể truy cập từ MAC. Nó sẽ cần thiết để khởi động lại cấu hình MAC.