Thêm ứng dụng MUSIC cập nhật nhạc trực tuyến cho Dune HD 4K

Kể từ khi ra mắt firmware mới nhất tại đây http://www.annguyenco.com/blogs/news/ra-mat-firmware-giup-phat-nhac-bang-airplay-tren-dune-duo-4k-solo-4k thì tính năng Airplay được khá nhiều tín đồ Audiophile để ý và sử dụng. Bên cạnh đó, hãng Dune HD cũng cập nhật ứng dụng MUSIC để phát nhạc trực tuyến dành riêng cho đầu phát Dune 4K

Các sản phẩm được cập nhật phần mềm

  1. Dune HD Duo 4K
  2. Dune HD Solo 4K