Tặng màn chiếu 84inch 3 chân khi mua máy chiếu di động Dashbon Flicks

Màn chiếu 3 chân là một giải pháp cơ động mỗi khi bạn trình chiếu tại các buổi họp, tại hội trường hoặc những địa điểm ngoài trời, nơi không thể gắn màn chiếu treo tường truyền thống. Trong tháng 11 và 12 này, khi bạn mua máy chiếu di động Dashbon Flicks sẽ được tặng ngay màn chiếu 84inch 3 chân.

Tại sao bạn nên mua máy chiếu di động Dashbon cho công việc? Xem tại đây

 

tang-man-chieu-84inch-dashbon-flicks