Online manual - Notes

- Sự tương thích của đầu phát với các hardware riêng biệt (thiết bị AV, thiết bị mạng, disk driver…) phụ thuộc nhiều yếu tố (model, cách sử dụng và cài đặt hardware, dạng đầu máy và phần cứng…). Sự thương thích giữa đầu phát và các hardware tùy ý không được bảo đảm.

- Sự tương thích của đầu phát với các nội dung phương tiện (file, discs…) phụ thuộc vào nhiều yếu tố (cách ghi code, dạng máy…). Sự thương thích giữa đầu phát và các nội dung media tùy ý không được bảo đảm.

- Thông tin trong hướng dẫn chỉ mang tính chất tham khảo, không đảm bảo hoàn toàn đầy đủ hay chính xác. Thông tin trong hướng dẫn sử dụng và đặc điểm kĩ thuật của sản phẩm có thể thay đổi mà không báo trước.