Mở tính năng xử lý video nâng cao VXP trên Dune Solo 4K

Để cài đặt đầu ra cho video tương thích với màn hình TV, máy chiếu, bạn vào phần Setting > Video và lưu ý các mục dưới đây. Nếu bạn chưa hiểu rõ TV của bạn có độ phân giải tối đa bao nhiêu thì chọn chế độ mặc định.

mo-tinh-nang-vxp-tren-dune-solo-4k-1
Video Connector: Chọn HDMI
Video Mode: Chọn Auto (EDID) hoặc 10800 59.94Hz hoặc 4K 2160p 30Hz. Nếu chọn sai, bạn bấm nút ●REC cho đến khi hiện ra màn hình chọn lại độ phân giải.

mo-tinh-nang-vxp-tren-dune-solo-4k-2

Phần Additional Setting: Hiển thị các phần cài đặt nâng cao cho video. Nếu TV và phim hỗ trợ độ sâu màu 10bit thì bạn nên chỉnh lại cho Dune Solo tại phần HDMI Color Depth.

Mở tính năng VXP
VXP là phần ứng dụng xử lý hình ảnh nâng cao dành cho Dune HD, trong mỗi bộ phim bất kì khi đang play, bạn bấm nút C trên remote và chọn chế độ: High / Demo / Off

mo-tinh-nang-vxp-tren-dune-solo-4k4

Do Dune Solo 4K xử lý hình ảnh quá tốt nên nếu bạn xem phim chất lượng HD thì tính năng VXP này sẽ giúp nâng cao chất lượng hình ảnh hơn so với việc xem những bộ phim Bluray.

Các phím khác
A: Đồng bộ âm thanh bằng các phím lên/xuống/trái/phải
B: Tự động đồng bộ âm thanh ON/OFF
C: VXP
D: Ẩn/hiện Subtitle