Máy chiếu BP250D: Cài đặt truyền hình DVB-T2

Có 4 bước cài đặt truyền hình DVB-T2 cho máy chiếu BP250D
Bước 1: Gắn cáp truyền hình vào cổng TV ở đằng sau máy chiếu
Bước 2: Bấm Source, chọn DTV
Bước 3: Bấm Menu, chọn Auto Tuning và chọn tiếp Russian (hoặc các nước có phủ sóng DVB-T2)
Bước 4: Bấm nút EPG trên remote để hiện danh sách kênh

Chi tiết máy chiếu BullPro BP250D có tại đây

truyenhinh-dvb-t2-maychieu-bp250d