Firmware Popcorn Hour A500 + A500 Pro: Beta 3 01-05-160823-25-POP

Ngày phát hành: 23 Tháng 8 2016

  1. Tên thiết bị: Đầu HD A-500 PRO
    Firmware version: 01-05-160823-25-POP-430-802. Tải về tại
    https://www.sendspace.com/file/331kgp
  2. Tên thiết bị: Đầu HD Popcorn Hour A-500
    Firmware version: 01-05-160823-25-POP-432-802. Tải về tại: https://www.sendspace.com/file/gz5yg4

Hướng dẫn cài đặt firmware

1. Giải nén và copy tất cả file vào thư mục gốc của USB
2. Căm USB vào đầu HD 4K Popcorn
3. Chọn Setup->Maintenance-> Firmware Update và bấm Enter vào nút “Check For Firmware Update.
4. Nếu file a500/pro-update.bin được tìm thấy trong USB, tiến trình cập nhật sẽ bắt đầu

Firmware này tập trung vào việc sửa lỗi liên quan đến định dạng DVD-LITE như phụ đề, khung hình, menu.

firmware-beta-popcorn-hour

Release Notes:

– Fixed some DVDLITE has wrong sequence of audio streams issue
– Fixed some MKV PGS subtitle entries display too fast issue
– Fixed some MKV x264 playback has no video display issue
– Fixed some zlib compressed PGS subtitle stream unable to display properly issue
– Fixed APE version greater than 3.99 unable to start playback issue
– Fixed DVDLITE unable to go to the next chapter with info bar turn on issue
– Fixed showing exclamation mark and unable to display lite menu when select same DVDLITE title issue
– Fixed DVDLITE get video freeze forever after seek till end of the clip issue
– Fixed DVDLITE title menu subtitle selection issue
– Fixed some JPG crash in zoom transition issue