Zappiti Media Center - Chế độ Exhibition

Zappiti có một tính năng đặc biệt giành riêng cho Zappiti trong exhibition, Zappiti training hoặc các của hàng điện từ (nhà phân phối, đại lý,…). Chức năng này khởi động 1 slideshot với ảnh chụp màn hình của Zappiti GUI thay vì các trình bảo vệ màn hình.

Đề kích hoạt chức năng này, vui lòng làm theo các hướng dẫn sau:

1. Mở đầu phát Zappiti Player 4K của bạn lên.
2. Khởi động Zappiti.
3. Nhấn nút MENU trên bộ điều khiển từ xa của Zappiti Player 4K.
4. Chọn nút ABOUT nằm ở bên phải menu.
5. Tại phần hiển thị ABOUT, dùng bộ điều khiển từ xa làm theo hướng dẫn sau : UP ARROW – DOWN ARROW – 1-9-5-2.


Để vô hiêu hóa “living room”, hãy lặp lại nhiều lần.