Additional Features - Sự tương thích của các ổ cứng

Các model HDD được sử dụng làm HDD trong

 

Dành cho các model đầu phát hỗ trợ HDD trong (như Dune HD Mini, Dune HD Center, Dune HD Base, Dune HD Base 2.0, Dune HD Base 3.0, Dune HD Max, Dune HD Smart H1, Dune HD Smart D1), tham khảo các đề xuất sau:

 

- Sử dụng HDD có độ tỏa nhiệt phù hợp. Các model HDD phù hợp thật sự phụ thuộc nhiều yếu tố, như nhiệt độ xung quanh, bộ làm mát, điều kiện không khí. Thông thường, khuyến nghị nên sử dụng model HDD với RPM khả dụng nhỏ nhất (5400 RPM), có số platter nhỏ nhất (1 hay 2 platter), được đánh giá giảm tiêu thụ năng lượng hay công suất nhiệt bên trong thiết bị AV (vd Western Digital Green Power series)

- Cụ thể,  model HDD như Western Digital DW5000AACS (500GB, 5400RPM, 2 platter) và Seagate ST31000528AS (1000GB, 7200RPM, 2 platter) là lựa chọn phù hợp.

- Các model HDD với công suất nhiệt cao, như Seagate ST31000341AS (1500GB, 7200RPM, 4 platter) không phù hợp và không nên sử dụng

 

USB Wifi Adapter

 

Các USB Wifi Adapter dựa trên các chipset sau được hỗ trợ:

- RALink RT2870 (tất cả model Dune)

- RALink RT2880 (tất cả model Dune)

- RALink RT3070/3071/3072 (chỉ model Dune dựa trên Sigma design 864x/865x platform - Dune BD Prime 3.0, Dune HD Base 3.0, Dune HD Max, Dune HD Duo, Dune HD Smart D1/H1/B1, Dune HD Lite 53D)

 

Adapter USB wifi đã test có là D-link DWA-140 rev.B1 (RALink RT2880 chipset)

 

 

Sự tương thích hardware - USB Wifi

 

Các version firmware cũ hơn 100307_2100_beta, chỉ có D-link DWA-140 rev.B1 802.11n được hỗ trợ.

Bắt đầu với version firmware 100307_2100_beta, đầu phát Dune không buộc bất kì hạn chế nào trên adapter USB wifi được sử dụng, ngoại trừ hạn chế của driver wifi kèm theo. Tất cả các loại adapter USB wifi hỗ trợ bởi driver wifi (xem bên dưới) có khả năng kết nối với Dune và hoạt động tốt.

 

Note: Không bảo đảm các adapter USB wifi trong list hoạt động tốt với Dune (chưa được test, vẫn có thể gặp vấn đề về driver hay tương thích hardware). các adapter USB wifi đã được kiểm tra có đánh dấu bên dưới

 

Adapter USB wifi dựa trên RALink RT2770/RT2870 chipset (cho tất cả model Dune):

Wifi driver: RALink RT2870 version 2.3.0.0

USB ID nhận diện bởi wifi driver và Dune firmware:

    0411:00e8 Buffalo WLI-UC-G300N
    0471:200f Philips
    04e8:2018 samsung linkstick2
    050d:8053 Belkin
    050d:805c
    050d:815c
    050d:815c Belkin F5D8053
    0586:3416 Zyxel
    0789:0162 Logitec 2870
    0789:0163 Logitec 2870
    0789:0164 Logitec 2870
    07aa:002f Corega
    07aa:003c Corega
    07aa:003f Corega
    07b8:2770 AboCom
    07b8:2870 AboCom
  --- 07d1:3c09 D-Link DWA-140 B1           --- REPORTED TO WORK OK (THE MOST TESTED ONE)
    07d1:3c11 D-Link DWA-160
    083a:6618 Accton
    083a:7512 Arcadyan 2770
    083a:7522 Arcadyan
    083a:8522 Arcadyan
    083a:a618 SMC
    083a:b522 SMC
  --- 0b05:1731 Asus WL-160N             --- REPORTED TO WORK OK
    0b05:1732 Asus
    0b05:1742 Asus
    0cde:0022 ZCOM
    0cde:0025 Zyxel
    0db0:6899
    0df6:0017 Sitecom
    0df6:002b Sitecom
    0df6:002c Sitecom
    0df6:002d Sitecom
    0df6:0039 Sitecom 2770
    0df6:003f Sitecom 2770
    0e66:0001 Hawking
    0e66:0003 Hawking
    100d:9031 Motorola 2770
    1044:800b Gigabyte
    129b:1828 Siemens
    13d3:3247 AzureWave
    1482:3c09 Abocom
  --- 148f:2770 Ralink = Trendnet TEW-644UB      --- REPORTED TO WORK OK
  --- 148f:2870 Ralink = Trendnet TEW-624UB      --- REPORTED TO WORK OK
    14b2:3c06 Conceptronic
    14b2:3c07 AL
    14b2:3c09 Alpha
    14b2:3c23 Airlink
    14b2:3c25 Draytek
    14b2:3c27 Airlink
    14b2:3c28 Conceptronic
    157e:300e U-Media
    15a9:0006 Sparklan
    15c5:0008 Amit
    1690:0740 Askey
    1737:0070 Linksys WUSB100
    1737:0071 Linksys WUSB600N
    1740:9701 EnGenius
    1740:9702 EnGenius
    177f:0302 lsusb
    2019:ed06 Planex Communications, Inc.
    5a57:0280 Zinwell
    5a57:0282 Zinwell
    7392:7717
    7392:7718

Adapter USB wifi dựa trên RALink RT3070/3071/3072 (chỉ model Dune dựa trên Sigma design 864x/865x platform):

Wifi driver: RALink RT3070 version 2.1.2.0       

USB ID nhận diện bởi wifi driver và Dune firmware:

    04bb:0945 I-O DATA 3072
    07b8:3070 AboCom 3070
    07b8:3071 AboCom 3071
    07b8:3072 Abocom 3072
  --- 07d1:3c0a D-Link 3072 DWA-140 B2        --- REPORTED TO WORK OK
    07d1:3c0d D-Link 3070
    07d1:3c0e D-Link 3070
    07d1:3c0f D-Link 3070
    083a:7511 Arcadyan 3070
    0db0:3820 Ralink 3070
    0df6:003e Sitecom 3070
    0df6:0042 Sitecom 3072
    1044:800d Gigabyte GN-WB32L 3070
    13d3:3273 AzureWave 3070
    148f:3070 Ralink 3070
    148f:3071 Ralink 3071
  --- 148f:3072 Ralink 3072 = EDUP ED-300       --- REPORTED TO WORK OK
    14b2:3c12 AL 3070
    1740:9703 EnGenius 3070
    1740:9705 EnGenius 3071
    1740:9706 EnGenius 3072
    18c5:0012 Corega 3070
    1a32:0304 Quanta 3070
    1d4d:000c Pegatron Corporation 3070
    1d4d:000e Pegatron Corporation 3070
    1eda:2310 AirTies 3070
    2019:ab25 Planex Communications:Inc. RT3070
    203d:1480 Encore 3070
    5a57:0283 Zinwell 3072
    5a57:5257 Zinwell 3070
    7392:7711 Edimax 3070

Để sử dụng adapter USB wifi, gắn nó vào đầu phát, chọn “Wireless (wi-fi)” trong Setup/ Network/ connection và điều chỉnh cài đặt wifi nếu cần.