Firmware Dune HD SmartBox 4K


Dune HD SmartBox 4K


Phiên bản "190913_0244_r13" (phiên bản BETA)

Thay đổi kể từ 190718_2320_r13 :
 Phiên bản này bao gồm nhiều tính năng mới, cải tiến và sửa lỗi.
 Đặc biệt, phiên bản này bao gồm tính năng "Phụ đề trực tuyến" mới
 (khả năng tải xuống phụ đề từ Internet trực tiếp trong tập tin
 phát lại).
 LƯU Ý: Có rất nhiều thay đổi bên trong, vì vậy phiên bản này có thể
 bao gồm một số lỗi (sẽ được sửa trong các phiên bản tiếp theo).
 Thông tin chi tiết sẽ trở nên có sẵn sau này.

Phiên bản "190718_2320_r13" (phiên bản ổn định mới nhất)

Phiên bản chính thức đầu tiên cho đầu phát.